Akıllı Gündem

Zayıf TL güçlü borsa devam eder mi

Piyasa uzmanları borsada satış öneriyor. Zayıf TL, yüksek faiz, güçlü borsa üçlüsü devam eder mi? BİST-100’deki yükseliş devam eder mi? Borsada yukarı potansiyel azaldı mı? Borsada satış zamanı mı? Piyasa uzmanları ne öneriyor?

Zayıf TL güçlü borsa devam eder mi

Önemli bir döneme giren piyasaları, hem yurtdışı hem de yurtiçi kaynaklı yoğun gündem maddeleri ve kritik sü­reçler bekliyor. 14-15 Mart’ta ABD Merkez Bankası’nın (FED) ve 16 Mart’ta Türkiye’de Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz kararlan, borsaya etkisi bakımından kısa vadede önce­likli olarak takip edilecek. Ancak pi­yasaların asıl dikkat kesikliği unsurun ise 16 Nisan’daki referandum olduğu görülüyor. Bundan sonraki süreçte re­ferandum belirsizliği ve Türkiye’nin bu riski uzlaşmacı yapıda atlatıp atkı­lamayacağının fiyatlamalarda belirle­yici olacağı belirtiliyor.

Piyasalar böyle bir konjonktürde hareket ederken, piyasa dinamikleri­ni daha iyi anlayarak gelecek dönem hakkında öngörüde bulunmak için yakın geçmiş dönemin resmini ana hatlanyla çizmek gerekiyor. Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişimi, jeopolitik riskler, terör olayları, S&P ve Mo­ody’s in not indirimleri, makroeko- nomik göstergelerde bozulma ile Tür­kiye gelişen ülke piyasaları arasında negatif ayrıştı. BİST-100 Endeksi say­dığımız bu etkenler nedeniyle geliş­mekte olan ülkelerin 2016’daki ralli­sine katılamadı. Morgan Stanley Capital International (MSCI) Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) Endeksi 2016’da yüzde 8,6 getiri sağlarken, MSCI Tür­kiye Endeksi ise yüzde 10,5 değer kaybetti. 2017’nin ilk ayında ise Fitch kredi notunu indirdi ve yatırım yapı­labilir ülke notunu kaybettik.

İSKONTO DARALDI

16 Nisan referandumu piyasalar için belirsizlik yaratmayı sürdürüyor, jeopolitik riskler halen güncelliğini koruyor. Yurtdışı cephesinde ise mart sonlarına doğru resmen başlaması beklenen Brexit süreci, Avrupa’daki seçimler ve özellikle FED kaynaklı kri­tik eşikler bulunuyor. 2017’ye çok kö­tü bir başlangıç yaptıktan sonra ara­daki farkı kısmen kapatan MSCI Tür­kiye’nin ise özellikle 11 Ocak’tan son­ra başlayan yaklaşık yüzde 24’lük yükselişi, Türkiye’nin GOÜ’lere göre iskontosunu Temmuz 2016’da gör­düğü yüzde 40’lık rekor seviyeden yaklaşık yüzde 29’a geriletti.

Peki, böyle zor bir süreçten ge­çen ve geçmeye devam eden piya­salarda ne değişti de 2017’ye 77.754’ten başlayan BİST-100 En­deksi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 16 getiri sağlayarak 91.000’lere kadar yükseldi?

91.000’E GİDEN YOL

ALB Forex Araştırma Yönetmeni Onur Altın, bu sorunun cevabının bir­çok faktörde gizli olduğunu söylüyor. Altın, yurtiçi tahvilinden çıkan para­nın borsaya girmesinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi, sağlık, gü­venlik, altyapı gibi sektörlerde yapa­cağı reformların tüm küresel ticareti olumlu yönde etkileme beklentisinin ve BlST-lOO’iin yük­sek iskonto oranıyla l>enzerlerine göre ha­la ucuz olmasının bu yükselişte etkili oldu­ğunu düşünüyor. Onur Altın, “Jeopoli­tik riskler dışında te­rör, darbe teşebbüsü, not indirimleri­nin olumsuzluğunun atlatılması, kısa vadede referandum dışında belirsiz­liklerin azalması, en çok ihracat yap­tığımız pazar olan Avrupa ekonomi­sindeki toparlanmanın yurtdışı talebi artıracağı algısı ve bunun da Türk şir­ketlerine olumlu yansıyacağı beklen­tisi de borsayı yükseltti” diyor.

DİKKATLİ OLUN!

Bu süreçte yatırımcılar borsadaki rallinin yukarı potansiyeli sınırlaması  ve geri çekilmelerin fırsat oluşturma olasılığını merak ediliyor. Işık FX Ba- şanalisti Gizmen Nalbandı, “Kurdaki yükselişle dolar bazında ucuz kalma­mız ve GOÜ borsalanna göre iskon- tolu olmamız endekse ciddi yabancı alımı getirdi. Ancak artık çok dikkat­li olmak gerekiyor” diyor. Bu düşün­cesinin arkasında tah­vil faizlerindeki yük­seliş beklentisi ve FED’in yapacağını öngördüğü faiz artış­ları ile GOÜ’lerden para çıkacağı tahmin­lerinin yattığını söy­leyen Nalbantlı’ya göre, borsalardaki bahar havası yılın ikinci yansında ter­sine dönecek.

Gizmen Nalbandı, “TL’nin değer kaybedip faizlerin yükseldiği bir dö­nemde borsadaki yükselişin devam edeceğini düşünmüyorum. 91.000- 93 000 bölgesine dikkat etmeliyiz. Sa­tış için bu seviyeler uygun bir bölge” di­yor. Nalbandı, FED’in faiz artışlarıyla doların tüm dünyada değer kazanaca­ğı Eklentisine paralel olarak dolar alı­mı öneriyor. Dolarda 3,55-3,60’tan alı­nan pozisyonun 3,90-4,00’e kadar ta­şınabileceğini de sözlerine ekliyor.
HANGİ YATIRIM ARAÇLARI?

Borsada bundan sonraki yük­selişlerin alıştan çok satış tarafında fırsat sunduğunu düşünen bir di­ğer isim olan XTB Menkul’den Ar­zu Toktay, 87.000’e geri çekilme­nin alım fırsatı olabileceği kanaa­tinde. Toktay’ın alım önerdiği yatı­rım araçları arasında yüksek en­flasyon nedeniyle sabit getirili men­kul kıymetler, yüksek faiz oranları ile avantaj sunan Türk tahvilleri, yu­karı ivme içindeki mevduat yer alı­yor. Arzu Toktay, “Korunma amaç­lı olarak döviz ve TL’nin değer kay­bına ve belirsizliklere karşı altın iyi bir tercih. 2017, uzun vadeli düşü­nenler için emtiada biriktirme yılı olabilir” diyor.

Teknik olarak 92.000’in üzerin­deki her fiyatlamada endekste kar sa­tışları görülebileceğini kaydeden Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan ise endekste bazı sek­törlerin ön plana çıkabileceğini dile getiriyor. Tufan, bu süreçte yatırım­cılara bankacılık, savunma ve sana­yi hisselerini öneriyor. Dolar varlık­larının FED etkisiyle küreselde yük­selme potansiyeli taşımaya devam et­tiğini de not olarak düşüyor.

 

‘ZAYIF TL, YÜKSEK FAİZ, GÜÇLÜ BORSA’ ÜÇLÜSÜ DEVAM EDER Mİ?

Bir yanda güçlenen ABD ve Çin büyümesi, diğer yanda öne çekilen FED faiz artırım beklentisi ve yükselen dolar. Bardağın dolu tarafına bakmayı tercih eden piyasalarda son zamanlardaki en güçlü yükselişlerden biri yaşanıyor. Tarihsel olarak bakıldığında dış kaynakla büyümesini finanse eden ve emtia ithal eden Türkiye gibi ülkeleri, ABD ekonomisinin ısınması FED kanalıyla, Çin’in büyümesi ise emtia fiyatlarındaki artış yoluyla vuruyor.

Küresel piyasalarca fiyatlanan mevcut konjonktür Türkiye’nin lehine değil. Küresel konjonktür ve ekonomik veriler, Türkiye varlıklarındaki yükselişin uzun soluklu olmayacağını gösteriyor.

FED’in şahin mesajlarıyla 10 yıllık ABD tahvillerinin faizleri yüzde 2,50’ye yaklaşırken, Türk Lirası’nda ve tahvil piyasasında kayıplar başladı. Ancak faiz ve kur cephesinden gelen olumsuz sinyallere rağmen BİST-100 mart ayına da yükselişle girdi.

Ancak bu etkenleri göz önünde bulundurarak ‘zayıf TL, yüksek faiz sarmalında’ BİST-lOO’deki yükselişin sürdürülemeyeceğine inanıyoruz.

Ceren Oral/Ekonomist

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ