Akıllı Gündem

Yüksek döviz kuru borsadaki enerji şirketlerini nasıl etkiliyor

İthal girdi kullanımı nedeniyle kurdaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenen enerji sektöründe, 2016 tablosu parlak değildi. Enerji şirketleri, 2016’da önemli satış gelirleri elde etti ama yüksek kurlar nedeniyle net zararları ve borçlan arttı. 2017’de ise yatıranların artmasıyla orta-uzun vadede sektör hisselerinde fırsat görülüyor. Önerilerde 2016 da özellikle kurlardaki yüksek dalgalanmalar, şirketlerin bilançola­rı açısından belirleyici oldu. Türk Li­rası’ndaki (TL) değer kaybı, özellik­le hammaddede ithal girdi kullanı­mının yaygın olduğu sektörler için risk oluşturan bir unsur. Bu sektör­lerin en başında ise enerji geliyor.

Yüksek döviz kuru borsadaki enerji şirketlerini nasıl etkiliyor

Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerji sektörü açısın­dan 2016’nın olumlu geçme­diği ve enerji şirketlerinin yı­lı yüksek zararla kapattıkları göze çarpıyor. Emtia ve pet­rol fiyatlarındaki yükseliş beklentisinin maliyetleri artı­rarak baskı oluşturmasının ve 2016’da Türkiye enerji pazarında birleşme ve sa­tın alma işlemleri ile yatı­rımların beklentileri karşılayamamasının da zarar­larda etkili olduğu kaydediliyor. Enerji şirketlerinin yüksek döviz borçluluğuy­la finansman baskısı gör­mesi ve bazı şirketlerin sü­ren yatırımlarının maliyet tarafındaki yüke karşın ge­lir yaratmıyor olması da di­ğer unsurlar olarak öne çı­kıyor.

 

KUR ETKİSİ VURDU

Destek Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, dövize ba­ğımlılığın fazla olduğu enerji şirketle­rinde, kurun etkisiyle yüksek zararın kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor. 2016’da yaz-kış saati uygulamasının terk edilmesinin beklentilerin aksine elektrik tüketimini artırdığını söyleyen Çekçen. enerji tasarru­funun sağlanamamasının tüke­timin artışı ile bilançolara olumsuz yansıdığını da ifade ediyor.

 

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

DÖVİZ AÇIK POZİSYONLARI ARTTI

2016 yılı bilançoları, enerji şirketlerinin yüksek döviz açık pozisyonlarıyla karşı karşıya olduklarını gösteriyor. Zorlu Enerji’nin 3.205 milyon TL’lik, Akenerji’nin 2.600 milyon TL’lik, Aksa Enerji’nin 1.667 milyon TL’lik, Ayen Enerji’nin 1.178 milyon TL’lik döviz açığı var. Bu rakamlar 2015’e göre ciddi artışa işaret ediyor.

[/colored_box]

 

Haberimizin tablosuna bakıldı­ğında da, enerji şirketlerinin önemli satış gelirlerine ulaştıkları, esas faaliyet karı ürettikleri ancak oldukça fazla zarar yazdıkları fark ediliyor. Toplam yüküm­lülüklerdeki yüksek rakamlar da borçluluk sorununu ortaya koyuyor. Sekiz şirket arasında sadece Emek Elektrikin ve Gersan Elektrik’in 2016 da dü­şük oranlarda da olsa kar elde ettiği görülüyor. Akenerji 548,7 milyon TL, Aksa Enerji 363.2 milyon TL net zararla dikkat çe­kiyor.

Bu rakamları 2015 ile kar­şılaştırdığımızda çıkan sonuç­lar da iç açıcı değil. 2016’da Akenerji’nin net zararı 2015’e göre yüzde 56,3, Aksa Enerji’nin yüzde 69,3, Aksu Enerji’nin yüzde 182.8, Gersan Elektrik’in yüzde 86.3 arttı. Değişimde en olumlu tablo ise Zorlu Enerji ve Emek Elektrik’te görüldü. Zorlu Enerji, 2016’da 4 milyon TL zarar açıklasa da bu rakam 2015’e göre yüzde 98,3’lik iyileşmeye işaret etti. Emek Elektrik’de 2013 e göre net kârım yüzde 75.8 artırdı.

 

2017’DE NE OLUR?

Enerjide 2016 yılı böyle özetlenir­ken, 2017 yılı beklentileri de merak ediliyor. 2017 de enerjide ana değişkenlerin TL’nin seyri ve emtia fiyatla­rındaki değişim ola­cağını söyleyen Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, TL’deki değer kaybının maliyetleri artırarak karı baskıla­yacağını belirtiyor. Avantajlar arasında yenilenebilir ener­ji projelerini ve Türkiye’nin dünya enerji koridorunda önemli bir transit geçiş noktası olmasını göste­ren Erkan, enerji talebinin ar­zı geçmesi Eklentisini de iyi bir gelişme olarak görüyor. Ancak sektörün yüksek borç­luluğunun görünümü boz­maya devam edeceğini de sözlerine ekliyor.

 

 

FIRSAT VAR MI?

Orta-uzun vadede ener­ji hisselerinde önemli fırsat­lar olabileceğini öngören Gedik Ya­tırım Araştırma Uzmanı Erol Gürcan, bıı öngörüsünü sektördeki bazı şir­ketlerin yatırımlarda sona yaklaşmış olmasına, devletin sektörü teşvik edici adımlarına ve Türkiye’nin enerji potansiyeline bağlı­yor. Aksa Enerji ve Odaş Elektrik’i be­ğenen Gürcan, bu­nun nedenlerini şöy­le açıklıyor: ‘Aksa Enerji’nin Gana, Madagaskar ve Mali yatırımlarının sona ermesiyle elde edilecek gelirlerin yabancı para cin­sinden olması kur riskini ortadan kaldıracak. Kur kay­naklı oluşan mevcut iskonto da Aksa Enerji için olumlu.

Odaş Elektrik’in ikinci yarıda tamam­lanması beklenen Çanakkale’deki yer­li linyite dayalı termik santral yatırı­mıyla 148 MW’lık kurulu gücü 478 MW’a yükselecek. Üretimin yerli lin­yitle yapılmasıyla üretilen elektriği devlete satma hakkı olması da önemli bir katalizör.”

 

YATIRIMLAR ARTABİLİR

2017ye ilişkin beklentilerini nispeten pozitif olarak tanım­layan Almış Yatırım Araştır­ma Uzmanı Vahap Taştan, girdi maliyetlerindeki baskı­nın 2017’de azalacağı görü­şünde. “Bunda döviz ku­rundaki volatilitenin düşe­ceği ve petrol fiyatlarında dengeye ulaşıldığı varsa­yımlarım etkili’ diyen Taş­tan, risk olarak ise ekono­mik büyümedeki kırılganlı­ğı işaret ediyor.

Ahlatçı Yatırım Araştırma Uzmanı Muammer Demir, goğalgazdak, yüzde 10 indirimin üretim­de doğalgaz kulla­nan enerji şirketleri­nin maliyetini gerileterek 2017 yılı bi­lançolarına olumlu yansımasını sağ­layacağını söylüyor. 2017’de enerji yatırımlarının ve enerji sektöründe­ki şirket satın alma ve birleşmeleri­nin artmasını bekleyen Demir, Zorlu Enerji ve Ayen Enerji’nin uzun vade­li yatırımlarla ön plana çıktığını dü­şünüyor.

 

BEŞ ENERJİ HİSSESİNİN ÖZEL ANALİZİ

Akenerji: 2016’da brüt satışları yüzde 21 azaldı, brüt kâr marjı 2015’teki yüzde 8,84 ten yüzde 3,11’e geriledi. Öz kaynaklarında azalma olduğu görülüyor. Net borcu bulunan Akenerji’nin dolar cinsinden döviz açık pozisyonu artabilir.

Aksa Enerji: 2016’da kurulu gücünü 2.198 MW’a yükselten Aksa Enerji’nin süren yatırımlarının tutarı 370 milyon TL. 2017 yıl sonu itibarıyla FVAÖK’ünün yüzde 82’sinin döviz, satış gelirlerinin yüzde 66’sının TL ve yüzde 34’ünün dolar bazlı olmasını planlıyor. Yatırımları ve daha fazla dolar bazlı nakit ile doğal hedge oluşturabilir ve bu da döviz açığını olumlu etkileyebilir.

Ayen Enerji: 2016’yı 28,3 milyon TL net dönem zararıyla kapattı. Yüksek borçluluktaki ve finansman giderlerindeki artışla zarar 2016’da da devam etti. 2016’da satış gelirlerini yüzde 24 artıran Ayen Enerji’nin brüt kâr marjının yüzde 20,34’ten yüzde 28,56’ya yükselmesi ise olumlu.

Odaş Elektrik: Yatırımlarla dikkat çekiyor. Yerli linyite dayalı termik santral yatırımı olan Çan projesi ile kurulu kapasitesini üç katına çıkarmayı ve 200 milyon TL’den fazla FVAÖK yaratmayı öngörüyor. Urfa doğalgaz kombine çevrim santrali ve Köprübaşı HES projelerinden de FVAÖK katkısı hedefliyor.

Zorlu Enerji: 2016’da elektrik satışı ile üretimi arttı ve 529 milyon TL yatırım yaptı. 2016’da satışlarını 2015’e göre yüzde 68 artırarak 1.195 milyon TLye çıkaran Zorlu’nun brüt kâr marjı yüzde 22,49’a gerilese de esas faaliyet kârı 2015’e göre yükseldi. Net borcu var.

Ceren Oral / Ekonomist

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ