Akıllı Gündem

Vision Exchange ile öğrenmenin geleceği değişiyor

Wales Trinity Saint David Üniversitesi, öğrenmenin geleceğine yönelik vizyonunu Sony’nin Vision Exchange çözümü ile gerçeğe dönüştürüyor. Bu prestijli Galler Üniversitesi hem kampüs içinde hem de dışında öğrencilere yeni öğretim uygulamaları sunmak amacıyla Sony ile yakın iş birliği içinde çalışıyor.

Vision Exchange ile öğrenmenin geleceği değişiyor

Basingstoke, Birleşik Krallık – Wales Lampeter Üniversitesi ile Trinity Üniversitesi College Carmarthen’in birleşmesi ile Kasım 2010’da kurulan Wales Trinity Saint David Üniversitesi (UWTSD), Güneybatı Galler ve Londra’da kampüsleri olan, Galler’in kraliyet fermanıyla kurulmuş en eski üniversitesidir. Teknoloji destekli öğretim konusunda öncü olan UWTSD, altyapısına büyük bir yatırım yaptı ve eğitim deneyiminde dönüşüm yaratmak için iddialı bir yenileme programına başladı. Sony ile iş ortaklığı, geleneksel amfilerden ve oditoryumlardan, yeni katılım ve başarı düzeylerini destekleyen, ortak çalışmaya yönelik, interaktif bir ortam sunan, son teknoloji ürünü öğretim alanlarına geçişi hızlandırdı.

Arka plan

Wales Trinity Saint David Üniversitesi (UWTSD), kampüsünü genişletme ve öğrenci deneyimini iyileştirme misyonunun bir parçası olarak büyük bir yenileme ve geliştirme sürecinden geçti. Bu sürecin maliyeti, Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar ve Mühendislik Bölümü, Galler İnşaat Yenilik Merkezi ve yeni bir kütüphaneye ev sahipliği yapan, yeni ve öncü SA1 Swansea Waterfront Development merkezinin inşası ile (Eylül 2018’de tamamlandı) 350 milyon £ oldu.

Mevcut kampüslerdeki öğretim alanlarını yükseltirken ve SA1 binalarını sıfırdan inşa ederken Üniversitenin başlıca amacı, interaktivite odaklı, aktif bir öğretim ortamı oluşturmaktı. Üniversite, 2015’te, teknoloji destekli ve ortak çalışmaya yönelik eğitimde yeni bir kıstas oluşturmak için öğretim deneyimini yeniden tasarlama çalışmalarına başladı.

Zorluklar

Üniversiteler, rekabetçi Yüksek Öğretim ortamında, gelişmenin, öne çıkmanın, ayrıca gelecek nesil öğrencileri ve eğitmenleri bünyelerine çekmenin yollarını arıyor. UWTSD, Üniversiteyi ticaret ve endüstri dünyası ile daha yakın entegre ederken, öğrenci deneyimini iyileştirme ve hem mevcut hem de yeni öğrenciler için cazibesini artırma zorluğuyla karşı karşıyaydı.

Üniversite, tüm öğrenciler için optimize edilmiş bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla eğitim ve öğretim programlarını kökten yenilemek üzere net bir karar almıştı. UWTSD, amaçlarını gerçekleştirmek için, kanıtlanmış bir geçmişe ve teknik uzmanlığa sahip, katılımı teşvik etmek üzere tasarlanmış etkileyici eğitim çözümleri sunan ve en önemlisi de akıllı teknolojilerle ortak çalışmaya yönelik, aktif bir yeni nesil öğretime öncülük etme konusunda ortak vizyon sergileyen bir teknoloji ortağına ihtiyaç duyuyordu.

Wales Trinity Saint David Üniversitesi Teknoloji Destekli Öğretim İcra Başkanı Lyndon Shirley konuyla ilgili olarak “UWTSD’deki pedagojik yaklaşımımız, öğrencileri öğretim yolculuğunda aktif, sorumlu katılımcılar konumuna yerleştiren bir model uygulamaktır. Öğrencilerimizin kendi alanlarına ‘hakim’ olmalarını istiyoruz ve ‘teknolojiden’ daha fazlasını sunan bir çözüme ihtiyacımız vardı; çözümün öğretim deneyiminin tamamına yardımcı olması gerekiyordu” dedi.

Geleceğin öğretim ortamının cesur bir şekilde yeniden tasarlanması için, aynı ölçüde cesur bir vizyon, liderlik stili ve değişiklik yönetimi programı gerekiyordu. Kurumsal desteğin ve benimseme hızının optimize edilmesi için Üniversite, teknik uzmanlıktan bağımsız olarak hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin kolay ve sezgisel şekilde kullanabileceği bir teknoloji çözümünü şart koştu. Üstelik kavrayışı ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak için, eğitim fakültesindeki söz sahiplerinin de hem teknoloji çözümünün geliştirilmesine hem de devreye sokulmasına aktif şekilde katılması gerekiyordu.

Shirley konuşmasına şöyle devam etti: “Öğrencilerin internet kaynaklarını, uzman yazılımları veya video kayıtlarını analiz, tartışma, karşılaştırma, ayrıca bilgiyi ve anlayışı geliştirecek başka yapıcı etkinlikler için derslere getirmesine olanak sağlayacak, ortak çalışmaya yönelik bir ekosistem oluşturmak istiyorduk. ‘Tahtaya yaz-anlat’ yaklaşımından uzaklaşmak, eğitmenlerin öğretim ortamında kolaylaştırıcı ve rehber görevi üstleneceği anlamına geliyordu. Bunun için de devasa boyutta bir değişiklik yönetimi gerekiyordu. Personel geliştirme süreci, doğrudan (kıdemli yönetimin desteklediği) öğrenci personel geliştirme komitesi tarafından yürütüldü; bu sırada (pedagojik rehberlik için eğitim fakültesi, teknoloji destekli eğitim ve İK ekiplerinin üyelerini içeren) çalışma grupları, sistem ile ilgili akıl hocalığı yaparak tasarıma katkıda bulundu.”

Üniversite, personeli yeni bir kampüse, yeni teknolojiye, öğretim sürecine ve eğitim yaklaşımına hazırlamanın yanı sıra bu süreçte personele avantaj ve yardım sunmaya da odaklandı.

Sony’nin Sunduğu Çözüm

İlk kavram kanıtlamadan özel olarak uyarlanmış nihai teklifin tüm kampüslerde devreye sokulmasına kadar, Sony Vision Exchange çözümü, UWTSD ile iş birliği içinde geliştirildi. Sezgisel, ölçeklenebilir ve esnek çözüm, şunlar kullanılarak Yüksek Öğretim ihtiyaçlarına ve UWTSD’nin pedagojik şartlarına göre özel olarak tasarlandı:

  • Birçoğu yeni sistemin ilk kullanıcıları, ortak geliştiricileri ve akıl hocaları olarak önemli bir rol oynayan tüm söz sahiplerinden (kıdemli yönetim, öğretmenler ve fakülte üyeleri) alınan görüşler
  • Asli proje ekiplerinin ve pilot aşamasına dahil olan kırk akademik personelin fikirleri ve bilgileri
  • Etkililik konusunda 1800’ü aşkın sorunun yanıtını içeren, 300 öğrenciyle yapılan niteliksel ve niceliksel araştırma
  • Üç kampüste yapılan kapsamlı bir pilot süreci
  • İlk kullanım ve ortak geliştirme programının bulguları ve katkıları
  • “Bilgileri ve fikirleri sınıfla çabucak ve kolayca paylaşabilmek çok faydalı oldu. Sony Vision Exchange kullanırken en sevdiğim özelliklerden biri mobil uygulama; bu özellik sayesinde kağıt israf ettiğimi düşünerek endişelenmeme veya fotoğrafları bastırmak için uğraşmama gerek kalmıyor, bunun yerine ekrana dokunarak bunları paylaşabiliyorum” – Joshua Light.
  • “Sony Vision Exchange, Öğretim alanında ilave ihtiyaçları olan bir öğrenci olarak benim, yardımcı teknolojimi derslere entegre etmemi sağlıyor ve öğretim deneyimimi çok daha kolay ve etkili hale getiriyor” – William Allen-le Bas.

Çalışmada serbestliği teşvik eden ve aktif öğretimle öğrencileri destekleyen eğitim çözümü, kendi dizüstü bilgisayarları (Windows/Mac), tabletleri veya akıllı telefonları ile kablosuz olarak platforma aynı anda bağlanan, 6 adede kadar küçük “çalışma grubu kümeleri” halinde, en fazla 60 öğrencinin birlikte çalışmasını sağlıyor. Vision Exchange, “kendi cihazını getir” yönteminin potansiyelini en üst düzeye çıkarmakla kalmıyor, farklı teknolojileri bağlayan, karmaşık, sabit çözümlerin aksine, ölçeklenebilirliği sayesinde sadece aktif öğretim çalışma grubu POD’ları eklenerek bağlantı kurulup genişletilebiliyor.

SA1’deki yeni alanların tasarımı, temel esneklik prensibi üzerine kuruldu. Böylece taşınabilir masalar, koltuklar ve kümeler içeren yapılandırılabilir ve uyarlanabilir bir sonuç ortaya çıktı. Sony’nin Vision Exchange çözümü gibi eğitim teknolojileri de yeni öğretim ortamını yönlendirmek ve desteklemek için aynı ölçüde esneklik sağlıyor.

Eğitmen, her cihazı kolayca “yansıtabiliyor” ve kontrolündeki basit sürükle-bırak hareketleriyle içerikleri odadaki diğer gruplarla veya ana sunum ekranında paylaşabiliyor. Çözüm, başka yerlerde bulunan katılımcıların tartışmaya katılmasını ve coğrafi konumdan bağımsız olarak sorunsuz şekilde içerik paylaşmasını da sağlayabiliyor; böylece bilgi paylaşımı, yaratıcı diyalog ve üst düzey düşünce teşvik ediliyor.

Vision Exchange, UWTSD’nin mevcut tüm kampüslerinde kademeli olarak devreye sokularak ve SA1 Swansea Waterfront’taki sıfırdan inşa edilen eğitim alanlarına dahil edilerek eğitmenlerin, verdikleri eğitimin merkezine teknolojiyi yerleştirmesi sağlanıyor. Üniversite, ağa bağlı tüm BRAVIA profesyonel ekranlarında ve projektörlerinde gösterilen içerikleri verimli bir şekilde yönetmek, planlamak ve izlemek için Sony’nin TEOS Manage cihaz ve oda yönetimi çözümüne de yatırım yaptı.

Bugüne kadar alınan sonuçlar

Daha önce erişilebilir olmayan bir dizi kaynağın eğitim senaryosuna dahil edilmesiyle, katılımcıların çok çeşitli kaynakları ve araçları farklı senaryolarda paylaşabilmesini sağlayan, yeni bir fırsat da ortaya çıktı. Bu fırsat, üniversite personelinde yeni bir coşku uyandırdı.

Eğitmenlerin odada serbestçe dolaşmasını sağlayan Vision Exchange, eğitmenler ile öğrenciler arasında daha iyi etkileşim kurulmasını sağlayarak eğitim sürecinin bir parçası olarak katılımı ve oda içindeki gruplarla kurulan ilişkiyi geliştirdi. Hem kurum içinden hem de dışından farklı grup üyelerine ait fikirlerin bir araya getirilmesi, UWTSD’nin öğretim ortamını “sınıfın” ötesine taşımasını ve uzaktan öğretimini aktif şekilde geliştirmesini de sağladı.Öğretmenler, aktif bir ortamda neler olduğunu gözlemlemek ve keşif yolculuğunu geliştirmek için farklı görüş ve fikirleri derse dahil etmek için daha büyük fırsatlara sahip oluyor.

Eğitim deneyimine aktif olarak katılan öğrenciler, yeni öğretim yöntemlerine öncülük ediyor ve profesyonel kariyerlerine de taşıyabilecekleri önemli beceriler (sorun çözme, analiz, empati ve ortak çalışma) kazanıyor.

Öğrencilerin yanıtı zaten her şeyi anlatıyor:

Sony’nin seçilmesinin nedeni

Lyndon Shirley sözlerini şöyle noktaladı: “Sony, en başından bu yana, eğitimin geleceği ile ilgili olarak bizimle aynı vizyonu paylaştı. Düşündüğümüz birçok teknoloji iş ortağı arasında Sony’nin, bize uygun olabileceğini hissettiğimiz araçları ve teknolojileri sağlayacağını çabucak anladık. En önemlisi de karşılaştığımız zorlukları, amaçlarımızı ve ihtiyaçlarımızı gerçekten anlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bunlara uygun bir çözüm tasarlamak, bu çözümü test etmek ve uyarlamak için bizimle birlikte çalıştılar. Hemen bu teknolojiyi seçmek yerine, ortak amacımız hep öğretim sonuçlarını geliştirmek oldu.”

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ