Akıllı Gündem

Vergisini düzenli ödeyene vergi indirimi

Vergi aflarından şikayet eden, vergi görevini yerine getiren mükelleflere nihayet ayrıcalık tanındı. Bu mükelleflere yıllık gelir veya kurumlar vergisinde yüzde 5 indirim yapılacak. Uygulama 2017 gelirlerine ilişkin olarak 2018de başlayacak…

Vergisini düzenli ödeyene vergi indirimi

TBMM’de kabul edilerek, 8 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Torba Kanun’un 4’üncü maddesi ile “vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığı altında vergisini düzenli ödeyenlere gelir ve kurumlar vergisinde indirim uygulaması getirildi. Uygulama, 2017 yılına ilişkin kazançların beyanı ile başlıyor. Dolayısıyla. 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Getirilen düzenleme ile ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle yıllık beyanname verenler ile kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanları itibarıyla bu düzenlemeden yararlanacaklar. Ancak, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları olarak faaliyet gösteren kurumlar ile sigorta acenteleri hariç sigorta şirketleri bu indirimden yararlanamıyor.

Yukarıda belirtilen mükelleflerin yıllık beyanları üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5‘i ödenecek vergilerinden mahsup edilecek. Şu kadar ki, hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde I milyon TL’dcn fazla olmayacak. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilemeyecek.

YARARLANMA KOŞULLARI

• İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekiyor. (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmıyor.) Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresinde ödenmiş olması gerekiyor.

Yukarıda belirtilen süre (yıllar) içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen,  re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor. Bu durumunda olanlar, yararlanılan indirimleri

• cezasız olarak, ancak gecikme zammı veya gecikme faizi uygulanarak geri ödemeleri gerekiyor.

• İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği larih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekiyor. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan (kaçakçılık suçları ve cezalarına ilişkin) fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamıyor.

Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh ediliyor. Gelir vergisi mükellefleri bakımından indirim, sadece beyan edilen gelirin içerisindeki ticari, zirai ve mesleki kazançlara ilişkin beyan edilen tutarın toplam içerisindeki oranı dahilinde hesaplanması gerekiyor.

Bir başka deyimle ticari, zirai veya mesleki kazançları ile birlikte yıllık beyannamede bileştirilen ücret, menkul sermaye iradı, kira geliri, değer artış kazancı ve arızi kazançlardan beyan edilen tutarlar indirim hesabında dikkate alınamıyor.

DEĞERLENDİRME…

Getirilen düzenleme ile kamuoyunda “düzgün mükellef* olarak bilinen, vergi görevini eksiksiz yerine getiren mükellefleri bir nebze memnun etmesi açısından, idarece önemli bir adım atılmış bulunuyor. Sorunlu mükelleflerin yanı sıra çok sayıda düzgün mükellefleri de kapsadığı düşünülerek, vergi disiplinin tesisi açısından olumlu bir düzenleme. Bu düzenleme, aynı zamanda mükelleflerin vergilerini zamanında ödeme alışkanlığı kazanmaları ve kayıtlı sistem içerisinde kalmayı tercih etmeleri bakımından da önemlidir.

Ancak, konu kapsamında uygulama tebliği Maliye Bakanlığı’nca henüz yayımlanmadığından, bazı tereddütlerin veya cevabım bulamayan soruların varlığı da devam ediyor. Şöyle ki. önceki iki yıl vergi borçlarını “vergi affı” kapsamında ödeyen veya yapılandıranların durumu ne olacak? Yıl içinde üç ayda bir beyan edilecek “geçici vergi” beyan dönemlerinde indirim uygulanacak mı?..

Talha Apak / Par

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ