Akıllı Gündem

Türkler yurtdışından 27 milyar dolarlık yabancı şirket aldı

Türk şirketleri son 10 yılda yurtdışında 274 şirketi 27 milyar dolara satın aldı. 2016 yılında ise 2015’teki 3,5 milyar dolamı altında 24 işlemde yaklaşık 2 milyar dolarlık bir işlem yapıldı. Geçen yıl düşen yurtdışı satın almalara rağmen 2017 yılına dair yapılan değerlendirmeler ise iyimser. Uzmanlara göre bu yıl özellikle büyük grupların yatırım iştahı artarak devam edecek.

Türkler yurtdışından 27 milyar dolarlık yabancı şirket aldı

Türkiye’nin içinde olduğu bölgede ya­şanan belirsizlik ve global ekonomide yaşanan durgunluk, Türk şirketlerin yurt dışından satın alım iştahını da dü­şürdü. Son 10 yılda yurtdışında toplam değeri yaklaşık 27 milyar dolarlık 274 işlem gerçekleştiren Türk şirketleri, 2016 yılında ise daha temkinli davran­dı. Türklerin yurtdışında satın alma iş­lem değeri 2012’den beri aralıksız ar­tış gösterirken, geçen yıl yurtdışında yaptıkları satın alma değerinde bir ön­ceki yıla göre düşüş gözlendi.

Türkiye’de son yıllarda gözlenen şirket satın almalarındaki daralma eği­limi, Türklerin yurtdışı satın alma iş­lemlerine de yansımış oldu. Ekono­mist dergisi olarak yaptığımız araştır­maya göre, 2015 yılında 35 işlemde 3,5 milyar dolarlık bir hacim oluşurken, 2016 yılında 24 işlemde yaklaşık 2 mil­yar dolarlık satın alma gerçekleşti. Fa­kat 2017 yılına ilişkin yapılan değer­lendirmeler özellikle büyük grupların yatırım iştahının artacağı yönünde. Çünkü büyük grupların gelir yapısını çeşitlendirme istekleri sürüyor.

İMALAT BAŞI ÇEKİYOR

2016 yılında yapılan işlemlere sektörel bakıldığında imalat başı çekiyor. Geçen yıl gerçekleşen 24 satın alma iş­leminin 9’u imalat alanında olurken, 5’i hizmet, 4’ü ise limancılık alanında ol­du. Turizm, otelcilik 2016 için önemli bir başlık oldu. Doğuş Grubu Yunanis­tan, İspanya ve İtalya’daki oteller için 450 milyon dolar yatırdı. Açıklamala­rında turizmde yurtdışına yönelik yatırımların devam edeceği sinyalini veren Doğuş Grubu CEO su Hüsnü Akhan, yeme-içme sektörüne ilişkin ise “Yerli markaları yurtdışına taşır­ken yurtdışı markaları da Türkiye’ye getireceğiz” diyor. Son 10 yıllık sü­rece bakıldığında ise Türk şirketle­ri özellikle ulaştırma, imalat ve tu­rizm sektörlerinde yurtdışı satın almaları gerçekleştirdiler. Ulaştırma sektöründe daha çok liman ve marinalar ön plana çıkarken, imalat sektöründe ise ön plana çıkan alt sektörler beyaz eşya ve inşaat sana­yii yan ürünleri olarak sayılabilir.

Turizm alanında ise otel yatırımlan dikkat çekiyor. 2017 yılında ise bunların dışında sağlık ve yiyecek-içecek sek­törlerinde yurtdışı satın alım aktivitesinin devam etmesi bekleniyor.
10 YILIN ANALİZİ

Satın almalar açısından son 10 yıllık dönemi değerlendiren Deloitte Türki­ye Kurumsal Finansman Ortağı Başak Vardar, Türk şirketlerinin giderek ar­tan bir şekilde yurtdışındaki yatı­rım fırsatlarını değerlendirdikleri­ni anlatıyor. Belli bir sermaye gü­cüne sahip grupların düzenli bir şekilde yurtdışında, çok farklı coğ­rafyalarda yatırım yapmaya başla­dıklarını anlatan Vardar, “Sektörle­rinde önde gelen Türk firmaları da fınansal ve operasyonel perfor­manslarını artırmak için yurtdışındaki yatırım fırsatlarını artık gün­demlerine alıyor” diyor. Özellikle imalat, altyapı, enerji ve gıda-içecek sektörlerinin Türk şirketleri­nin en çok yatırım yaptığı alanlar olduğunu söyleyen Vardar, gayrimenkul, restoran-otelcilik, internet- mobil hizmetler ve madencilik sek­törlerinin de oklukla ilgi çektiğini aktarıyor.

GÖZLER AVRUPA VE İRANDA

Geçen yıl özellikle Avrupa ülkele­rinde satın alma yapan Türk şirketle­rin 2017 yılında ise rotasına İran’da ek­lenecek. Uzmanlar Türk şirketinin İran’daki yatının fırsatlarını yakın takip ettiğine dikkat çekerken, Avrupa’da, İtalya. Hollanda, Hırvatistan, Bulgaris­tan. Romanya’da da yatırım iştahının yüksek olduğu ifade ediliyor.

Önümüzdeki süreçte Türk şirket­lerinin coğrafi olarak ağırlıkla Doğu- Batı Avrupa ve Ortadoğu’da yatırımla­ra daha sıcak bakacağını aktaran EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, özellikle büyük hacimli satın atımlarda uzak coğrafyaların değerlendirilebileceğini söylüyor.

BÜYÜK GRUPLAR ÖNDE

2017 yılı için yapılan değerlendir­melere büyük gruplar, inorganik bü­yümek hedefiyle yurtdışında satın alımlara devam edecek. Yıldırım, Do­ğuş, Yıldız. Zorlu, Rönesans gibi büyük ölçekli grupların satın alım yapması beklenirken, orta ölçekli şirketler için ise daha durgun bir yıl olacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl satın alma yapan grup­lardan Zorlu Holding, Polonya’da yap­tığı LCD TV yatırımıyla dikkatleri çekti. Grubun büyümesini sürdürmek üzere yurtiçi ve yurtdışında fırsat gördüğü noktalarda satın alma yapmaya devam edeceğini ifade eden Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, grubun satın al­ma iştahının sürdüğünü ve bu dö­nemde gelişmekte olan ülkelerde fır­satlar olabileceğini aktarıyor.

Yurtdışında yaptığı liman yatırım­larıyla dünyanın en büyük kruvaziyer liman operatörlerinden biri haline ge­len Global Ports Holding in CEO’su Emre Sayın da, yurtdışı girişimlerinin süreceğini ifade ediyor. Sayın, “Hede­fimiz 5 yıl içerisinde globalde 28 lima­na ulaşmak. GPH’nin vizyonu haliha­zırda Akdeniz ve Uzak Doğu’nun yanı sıra Karayipler’de de Türk bayrağını dalgalandırmaktır” diyor.

Bölgesel güç olmak hedefiyle 2016 yılında, Romanya’nın lider kurumsal uygulama yazılımları firması Total Soft’u satın aldıklarını kaydeden Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, satın alma stratejisine devam edeceklerini söylüyor.

FARKLI ÜLKELERE YATIRIM RİSKİ..

İş Yatırım Birleşme & Devralmalar Müdürü Efsane Çam ise Türk şirketle­rinin yurtdışında yaptıkları satın alma­ların yaklaşık yüzde 40’ının gelişmiş ül­kelerde gerçekleştiğini belirtiyor. Yüz­de 60’ının ise az gelişmiş ülkelere ya­pıldığını dile getiren Çam, yurtdışında farklı ülkelere yapılan yatırımların avantajlarını ise şöyle anlatıyor: “Bu tür satın almalar Türk firmaları şirketleri­nin itibarlarını yükseltiyor. Yurtiçinde büyüme olanakları sınırlı olan fir­malar satış ve karlılıklarını artırıyorlar, geniş tedarikçi ve dağıtım imkanına kavuşup, ölçekleri büyüten firmalar, büyüdükçe finansman kaynaklarına ulaşmakta avantaj elde ediyorlar.”

YILDIRIM HOLDİNG CEO’SU YÜKSEL YILDIRIM

“ALIMLARIMIZ DEVAM EDECEK, PAZARLIKLARIMIZ SÜRÜYOR”

“Global büyüme yönünde yaptığımız satın almalar 2017 yılında da devam edecek. Hatta şu an büyük satın atımlar konusunda pazarlık masasındayız ve görüşmelerimiz sürüyor. Grup olarak yurtdışında her yıl 1-2 satın alma ile büyümek ve global ligdeki yerimizi yukarılara taşımak istiyoruz. Hedef pazarlarımız ise Avrupa, Amerika ve Latin Amerika.”

EY TÜRKİYE KURUMSAL FİNANSMAN BÖLÜMÜ BAŞKANI MÜŞFİK CANTEKİNLER

‘MARKA ALIMLARI ÖNE ÇIKIYOR’

“Türk şirketleri, yurtdışı operasyonlarını büyütmek ve yeni pazarlar elde etmek amacıyla yurtdışında satın almalar konusunda aktif olmaya başladı. Son yıllarda marka alımları da öne çıktı. Bu yolla, bilinirliği yüksek ürün ve hizmetlerle, mevcut ürün ve hizmetleri entegre edip pazarlama yoluyla büyümesini hızlandırmayı planlayan Türk şirketleri var. Coğrafi olarak da ağırlıkla Doğu-Batı Avrupa ve Ortadoğu’da yatırımlara daha sıcak bakıyorlar. Ancak büyük hacimli satın alımlarda uzak coğrafyaları da değerlendiriyorlar.”
2016’NIN EN BÜYÜK SATIN ALIMI YILDIRIM HOLDİNG’TEN

Büyük ölçekli işlemler Türk yatırımcıların yurtdışındaki bilinirliğine de önemli katkılar sunuyor. Son 5 yıllık süreçte öne çıkan satın atımlar içinde en büyük ölçek Yıldız Holdinge ait. 2014 yılında gerçekleştirdiği 3.2 milyar dolar değerin­deki United Biscuits işlemi ile geçtiğimiz 10 yılda yurtdışında gerçekleştirilen en büyük satın alıma imza attı. Yine Yıldırım Holding, Oyak, Arçelik, Ciner gibi Türkiye’nin önde gelen grupları, satın almalarda öne çıktı. 2016 yılını en büyük satın alma işlemini gerçekleştiren grup ise Yıldırım Holding oldu. Puerto Bolivar Limanı’nı 750 milyon dolar değerle alan Yıldırım Holding, bu alımla 2016 yılının en büyük işlemine imza attı.

Sibel Atik / Talip Yılmaz – Ekonomist

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ