Akıllı Gündem

Türk şirketlerde tepe yönetici değişim rüzgarı hızlandı

Vodafone, Türk Telekom, Ünilever ve Boyner gibi şirketlerde başlayan CEO değişim rüzgarı önümüzdeki aylarda da diğer şirketlerde de devam edebilir. İşte bugüne kadar şirketlerde yaşanan tepe yönetici değişimleri ve nedenleri.

Türk şirketlerde tepe yönetici değişim rüzgarı hızlandı

Tepe yöneticilerde değişim hızlandı

Son iki ayda 45 şirket CEO, genel müdür ve ülke müdürü değiştirdi. Unilever’den Vodafone’a, Boyner’deıı Pirelli’ye kadar pek çok şirkette yaşanan bu değişimin devam edeceği söyleniyor. Verimliliğin ve dış yatıranların önem kazandığı bu dönemde global tecrübesi olan yöneticilerin daha da öne çıkması bekleniyor. Yönetici değişiminde ibre yerlilere kayarken yabancıların sayısı azabyor.

Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. Tüketici talebinde azalma, yükselen kurlar, alacakların zamanın­da tahsil edilememesi gibi nedenler şirketlerin performansını olumsuz et­kiliyor. Şirketler bu gidişe dur diye­cek, bu zor zamanlarda geminin rota­dan çıkmasına engel olacak bir kapta­na ihtiyaç duyduktan için yeni yöneti­ci arayışına girdi. Bu da pek çok şir­kette CEO, genel müdür ve ülke mü­dürü değişimlerini beraberinde getir­di. Son iki ayda Ünilever’den Türk Telekom’a, D&R’dan Altınbaş Holding’e kadar 45 şirket yönetici değiştirdi.

Neden yönetici değiştiriyorlar

1- İstedikleri kâr ve verimliliği elde etmek için

2- Şirketin mevcut durumunu korumak için,

3- Yeni açımlar ve fırsatlar elde etmek için.

Üst düzey yönetici seçme ve yer­leştirme hizmeti veren şirketlerin uzmanları, tepe yöneticilerdeki bu deği­şim rüzgarının süreceği konusunda hem fikir. Yeni yöneticilerde aranan özellikler şirketlerin ihtiyaçlarına gö­re şekillense de genel müdür ve CEO pozisyonlarında liderlik yetkinlikleri önemli. Bu dönemde verimlilik yine önem kazanmış durumda. Aynca pek çok Türk şirketinin yurtdışına açıklığı ve yurtdışı yatırımlarının önem ka­zandığını görülüyor. Dolayısıyla glo­bal tecrübesi olan yöneticiler de bu süreçte öne çıkıyor.

36

İBRE YERLİYE KAYDI

Yerli ve yabancı CEO tercihinde uzun süredir Türk üst yöneticiler hem ülkeyi ve ortamı bildiklerinden hem de başarılı geçmişleri ve kriz tecrübe­leri nedeniyle tercih ediliyorlardı. Son bir yılda baş gösteren terör olayları nedeniyle yabancı CEO’lar Türkiye’ye gelmemeyi tercih ettiklerinden ya da burada kalma konusunda çekinceleri olduğundan dolayı da ibre ciddi bir şekilde yerli yöneticilere dönmüştü. Son iki ayda gerçekleşen değişimde de benzer yönde bir tablo dikkati çe­kiyor.

39 40

Yerli yöneticilerin öne çıkmasının bir başka nedenini ise Ergene Con­sulting & HGA Group Türkiye başka­nı Murat Ergene şöyle anlatıyor: “Bir şirketten yabancı bir yönetici ayrıldığı zaman, maliyet unsuru da dikkate alı­narak yerli yöneticiler tercih ediliyor. Böyle örneklere de çok sık rastlıyo­ruz, Bu konuda genel bir değerlen­dirme yapmak yerine sektör bazında değerlendirme yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü ya­bancı ve yerli yönetici ihtiyacı her sek­törde farklı olabiliyor. Örneğin şu sı­ralar lojistik ve otomotiv sektörlerin­de hem yabancı hem de yerli yöneti­ci talebinde bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz.”

42

YABANCILAR AZALACAK

Tabii tabloda yeni atanan yabancı yöneticiler de görülüyor. Özellikle ani değişiklik kararlarında yurtdışındaki merkezden aday gönderildiğini söyle­yen MY Executive Kurucu Ortağı Mü­ge Yalçın, “Bundan yabancı yönetici­lerin tercih edildiği anlamını çıkarma­mak gerekiyor. Ben uygun aday bulu­nunca tekrar yerli yöneticilere dönü­leceğini sanıyorum” diye konuşuyor.

Önümüzdeki bir yılda Türkive’deki yabancı yönetici sayısında ciddi bir azalma beklediğini söyleyen Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, ülke gündemi ve yapısal unsur­lar nedeniyle giden yabancı yönetici­lerin yabancı yatırımları negatif etkile­memesi için normalleşmeye yönelik iletişimin yapılması gerektiği görü­şünde.

PERFORMANS MUTSUZLUĞU

Yönetici değişimlerinin önümüz­deki dönemde devam edeceği bek­lentisinde olan Murat Yeşildere, bu yöndeki düşüncelerini şu sözlerle paylaşıyor: “Son dönemde iş dünya­sında bir performans mutsuzluğu var. Patronlar ve yatırımcılardan başlayan bu memnuniyetsizlik aşağıya doğru gidiyor. Bu memnuniyetsizlik ilk etap­ta organizasyonun tepe koltuklarında değişime neden oldu. Ancak bir yıl içinde onların altında, CMO, CFO ve satış pozisyonlarında da değişim bek­liyorum. Bu ortamda yöneticilerin so­nuç odaklı olması ve değişim liderliği kasının gelişmiş olması çok önemli. Çünkü oyun değişti ve yıkıcı yenilik­ler getirmek, işi yeniden kurgulamak gerekiyor.”

41

KAPTANLAR DEĞİŞİYOR

Aslında sonbahar ve kış dönemi üst düzey yönetici değişikliklerinin yoğun olduğu bir dönemdir. Ancak 15 Temmuz sonrasında bu yıl şirket­lerin değişikliklere daha temkinli yak­laşacağı yönünde bir beklenti vardı. Fakat son iki ayda bunun tam tersinin olduğunu, yaz durgunluğunun ardından sonbahar döneminin yönetici de­ğişimleri acısından oldukça hareketli başladığını gördük.

Amerika merkezli uluslararası bir ‘executive search‘ şirketi olan NGS Global‘in Türkiye ortağı Can Onan, hükümetin aldığı önlemlerin ve can­landırma paketlerinin genel olarak büyük şirketlere ve mega projelere pozitif etkide bulunduğunu söylüyor. Şirketlerin çoğu ise bunlardan pek ya­rarlanamıyor. Onan, “Bu nedenlerden dolayı hem halihazırda başta olan CEO’larda bir yorgunluk baş gösterdi, hem de şirket patronları bu gidişata dur demek için bu zor zamanlarda ge­miyi düzeltecek ya da en azından olanı koruyacak yeni kaptanlar arıyor” diyor.

Fatoş Bozkuş / Ekonomist

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ