Akıllı Gündem

TOKİ 1 milyon 200 bin konut hedefine bir adım daha yaklaştı!

Şu ana kadar yaklaşık olarak 814 bin konut üreten, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1 milyon 200 bin konut hedefine bir adım daha yaklaştı.

TOKİ 1 milyon 200 bin konut hedefine bir adım daha yaklaştı!

Şu ana kadar yaklaşık olarak 814 bin konut üreten, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1 milyon 200 bin konut hedefine bir adım daha yaklaştı.

Şu ana kadar yaklaşık olarak 814 bin konut üreten, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1 milyon 200 bin konut hedefine bir adım daha yaklaştı.

 

Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara dönük Türkiye genelinde farklı özelliklerde sosyal konut uygulamaları geliştiren TOKİ, 2017’de 58 bin konut ve 1.770 sosyal donatı projesi hayata geçirdi.  Yatay mimari yaklaşımı, yörelerin yerel mimari unsurlarından izler taşıyan uygulamalar ile mahalle konseptinde geliştirilen konut alanlarıyla yeni bir çizgide üretim yapan  TOKİ  yaklaşık 814 bine ulaşan konut üretim rakamıyla 2023’te 1 milyon 200 bin konut hedefine bir adım daha yaklaştı.

Konut projelerinden sağlık tesislerine, okuldan üniversiteye, park, rekreasyon ve restorasyon uygulamalarından, kültür, ticaret ve sanayi merkezlerine, vatandaşların ihtiyaçlarına dönük konut ve yaşam alanları geliştiren TOKİ, yüksek tecrübe ve üretim gücüyle 2017’de şehirlere değer katan pek çok yeni tasarımı projelendirdi.
Deprem riski yüksek olan ve 7 milyonu aşkın yapının yenilenmesine ihtiyaç duyulan ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına da öncülük eden TOKİ, 7,5 milyon metrekarelik alanda yerel yönetimlerle işbirliği içinde Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm programını uygulamaya geçirdi.

 

TOKİ, 2014’te yenilediği üretim çizgisiyle; yatay mimariyi esas alan, yörelerin yerel mimari unsurlarından izler taşıyan, mahalle konsepti içinde 120 bin yeni konut projelendirdi. Mimarlık dünyası ve akademik dünya ile yeni fikirleri değerlendiren TOKİ, Gelenekten Geleceğe temasıyla düzenlediği Ulusal Mimari Yarışması’nda ödül alan eserleri, 11 bin 250 konutluk yeni yaşam alanlarında inşa etmeye başladı, mahalle temasıyla İkincisi düzenlenen Ulusal Mimari Yarışmasıyla, 35 yeni mimari eseri inşa edilmek üzere sektöre kazandırdı.

 

TOKİ’nin yeni çizgisini 2018’de daha da geliştirerek “Mahalle konsepti” gibi sektöre örnek modeller sunmaya devam edeceğini belirten TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, yapı sektörünün de bir bütün olarak yeni yılda yine ülke ekonomisinin lokomotifi olarak büyümeyi sürdüreceğini açıkladı.

 

 

“İdaremiz son 14 yılda 140 milyar yatırımla yaklaşık 814 bin konut üretti. Bu rakamlar gerek ülkemizin ekonomisi ve sektörümüz gerek vatandaşlarımızın açısından büyük anlam ifade ediyor. Konutlarımız, bilhassa hedef kitlemiz olan dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımız için ciddi bir değerdir. Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün görünmeyen 800 bini aşkın aile, uzun vadeli düşük taksitlerle TOKİ sayesinde ev sahibi oldu. Öte yandan TOKİ’nîn ortalama yıllık üretim kapasitesi 45-50 bin birim konuttur. 2017’de, az katlı planda ve yöresel hassasiyetleri gözettiğimiz 58 bin konut ile 814 bin konut üretim rakamına ulaştık.

TOKİ’nin yanı sıra özel sektör de önemli bir performans sergiledi. 2016’nın sancılı süreçlerini 2017’nin ilk aylarında atlatan sektörümüzde, 750 bin adet Yapı Kullanma İzni alındı. Düzenlenen kampanyaların ve teşviklerin etkisiyle 2017’de 1 milyon 350 civarında bir konut satış rakamı ile rekor beklentisi var. Bu büyümenin 2018’de de devam edeceğini öngörüyorum. Genel seyir ve göstergeler yapı sektörünün 2018’de yüzde 4 civarında bir büyüme göstererek, ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğini gösteriyor.”

 

Sektörümüzün de beklediği bazı düzenlemeler ve talepler var. Örneğin Gayrimenkul Sertifikaları, Eximbank kredileri ve faiz oranlarına dair düzenlemeler bu yıl gerçekleşebilir. Bu durumda sektörün yukarı yöndeki seyri hız kazanacaktır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terörden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla başlattığımız büyük konut hamlesi kapsamında Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari ve ilçelerinde yıkılan ve tahrip olan binaların yerine 22 bin 361 konutu içeren bir projelendirme yaptık. 2017’nin Nisan ayında başlayan bu süreçte, Şırnak ve Diyarbakır’da 1.031 konutu haksahiplerine teslim ettik. 2018, Güneydoğu projelerinin teslim yılı olacak. Bölgede yürüttüğümüz projelerde yerel değerlerin korunmasına dönük yüksek bir hassasiyetle çalışıyoruz. Konutun yanı sıra sosyal donatılar ile kamuya dönük uygulamalarımız da hızla ilerliyor, ilk etabını tamamladığımız Sur içkale Vadisi Çevre Düzenlemesi, kültürel ve tarihi varlıklar ile çevrenin sürdürülebilirliğini sağlayan örnek bir projedir. Kamuya dönük uygulamalarımız kapsamında yer alan Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki Sınır Duvarı önemli ölçüde tamamlandı. Proje tümüyletamamlandığında 701 bin metre duvar ve 705 bin metre uzunluğundaki yol ile vatandaşlarımız ve güvenlik güçlerimiz, muhtemel terör girişimlerine dönük yeni bir güvenlik hattı içinde yer alacak.

 

Vatandaşların değişen talep ve beklentileri doğrultusunda 2014’te üretim çizgisini yenileyen TOKİ, “Barınma değil yaşam alanı” felsefesiyle insan odaklı bir üretim yaklaşımını uygulamaya geçiriyor. TOKİ, konforlu ve farklı ihtiyaçlara yanıt veren konutların yanı sıra sosyal donatıları, peyzaj düzenlemeleriyle bütünlüklü ve konforlu yerleşimler oluşturma hedefiyle üretim yapıyor.

 

Türkiye’nin en büyük konut üreticisi olarak, yapı ve şehirleri geleceğe güvenle taşıma sorumluluğuyla hareket eden TOKİ, Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği kapsamında 2017 itibariyle; 81 il, 3 bin 535 şantiyede, yaklaşık 814 bin konut rakamına ulaştı. Geliştirilen konutların 611 bin 723’ü hak sahiplerine teslim edilirken, kalan konutların inşası hız kesmeden sürüyor. Yapım ve proje işleri aşamalarında ise 99,41 milyar TL’lik 5 bin 847 ihale sonuçlandırıldı.

 

 

Planlı konut üretiminde yüksek tecrübe ve üretim kabiliyetiyle önceliği risk ve ihtiyaç alanlarına veren TOKİ, yapılan araştırma ve analizler neticesinde, toplu konut yatırımları için uzun vade bir eylem planı geliştirdi. Bu doğrultuda, 2023 yılına kadar 500 bin yeni konut üretimiyle 2023’te 1 milyon 200 bin konut üretimini tamamlanmayı hedefleniyor.

 

 

TOKİ’nin sahada aktif çalışma yürüttüğü alanlardan biri olan kentsel dönüşümde, sosyal, ekonomik, fiziki; çok boyutlu bir analiz süreci yürütüldü. Bu çalışmalar neticesinde TOKİ Başkanı M.Ergün Turan, idarenin kentsel dönüşüm felsefesini “insanı odağa alan sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi ve kültürel miras korumayı gözeten bütünleşik bir yaklaşım” olarak açıkladı. Bu anlayışla geliştirilen Güvenli Yapılar, Güzel Şehirler Projesi ile dönüşüm süreçleri, “Sürdürülebilirlik” temelinde şekillendirildi. Kentsel yenileme programı ile 54 şehirde toplam 72,5 milyon metrekare alanda aktif proje üreten TOKİ, önemli bölümü yerel yönetim işbirliğinde yürütülen çalışmalarla, son 14 yılda 17 milyar TL değerinde ihale gerçekleştirdi. Dönüşüm kapsamındaki 286 bin
500 konutun 70 bini tamamlanırken, ülke genelinde 191 kentsel dönüşüm projesi yürütülüyor. Öte yandan TOKİ’nin toplam konut üretimleri içinde kentsel dönüşüm uygulamalarının oranı 2017’de yüzde 38’e yükselirken, ihale edilen konut sayısı yaklaşık 140 bine ulaştı. TOKİ’nin, yurtiçi ve yurtdışı afet bölgesi sosyal konut uygula-maları kapsamında ise 132 proje ile toplamda 37 bin 734 afet konutu üretim rakamına ulaşıldı.

 

2014 yılında yenilediği üretim yaklaşımıyla az katlı planda yatay mimari yapılanma ve yerel mimari yaklaşımla harmanlanan “Mahalle” modelini tüm yeni projelere uygulayan TOKİ, son üç yılda bu anlayışla projelendirdiği 120 bin konutluk yeni yaşam alanları geliştirdi. Yerleşimlerde “Mahalle” anlayışını hayatın merkezine alan bir tasarım kurgusu benimsenirken, şehirlerin geleneksel değerleri ile günün ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler aynı potada ele alınarak, özel sektör kuruluşlarına da örnek olan yeni bir model oluşturuldu.

Anadolu projelerinde üç yıldır uygulanan mahalle modelinin, İstanbul’daki en büyük uygulaması olan İstanbul Kayaşehir’deki 1.892 konutluk yaşam alanı, 2017 yılının öne çıkan örnek projelerinden oldu.
Çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla insanı merkeze alan İstanbul’daki bu yeni mahalle, gece gündüz yaşayan açık bir şehir anlayışıyla ve geleneksel mahalle kültürünün gelişimine katkı sağlayacak bir şekilde kurgulandı. Yeni yaşam alanındaki konutlar, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların konut sahibi olmaları amacıyla minimum maliyetle bütçelendirildi. Yaklaşık 40 bin başvuru ile büyük ilgi gören mahalle konseptli Kayaşehir konutlarının sahipleri noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Şehirlere değer katan projeler hayata geçirme hedefiyle, mimarlık dünyası ve akademik dünya iieyeni fikir arayışlarına yönelen TOKİ, ilkini 2014 yılında “Gelenekten Geleceğe” temasıyla düzenlediği Ulusal Mimari Yarışması’nın ödüllü projelerini inşa etmeye başladı. Farklı illerde 11 bin 250 konutu kapsayan uygulama alanlarında inşası süren Ödüllü Projeler, şehirlerin model uygulamaları olarak tamamlanma aşamasına geldi.

Aynı anlayışla, 2017’de “Mahalle” temasıyla İkincisi düzenlenen 7 iklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması, mi¬marlık dünyasından büyük ilgi gördü. Mimarlık dünyası, akademi, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren yarış¬mada, disiplinler arası bir ekip yapılanması şartı arandı. TOKİ’nin 7 bölgede belirlediği gerçek araziler üzerinde tasarım yapan 123 ekibin çalışması jüri tarafından değerlendirildi ve 35 eser ödül aldı. “Mahalle” temalı yarışmanın ödüllü projeleri, bir önceki yarışmada olduğu gibi kendi bölgelerinde ve uygun konut alanlarında inşa edilecek.

 

Konut alanlarını, tüm ihtiyaçlara yanıt veren “Yaşam merkezi” anlayışı ile projelendiren TOKİ, konutun yanı sıra okul, kreş, sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami ve kültürel tesis gibi öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunan yapılar ile nitelikli alt yapı ve peyzaj uygulamalarını da hayata geçiriyor.

Çağdaş yaşam olanakları sunan bu yerleşim alanlarında, herkes için yeterli, erişilebilir, konforlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla uyumlu, açık alan düzenlemeleri yer alıyor. Konut bölgelerindeki sosyal donatı uygulamalarının yanı sıra hastaneden üniversiteye okuldan ticaret ve sanayi merkezlerine, vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm yapıların inşasına dönük önemli projeler yürütüyor. 2017 yılında 1.770 sosyal donatı uygulamasını hayata geçiren TOKİ, toplamda yaklaşık 10 bin 487 sosyal donatı uygulaması gerçekleştirdi.

Konut dışı alanlardaki yatırım projeleri arasında sanayi siteleri ile ticaret birimlerine de yer veren TOKİ, esnaf ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak alanlar oluşturuyor. 2017’de bu alanda ivme kazanan projeler arasında Aksaray, Bolu ve Diyarbakır’da yapılacak yeni sanayi siteleri yer alıyor.

 

Farklı alanlarda yatırım projeleri yürüten TOKİ, sağlık alanında Bı kanlık işbirliğinde büyük projelere imza attı, inşa edilerek Sağl Bakanlığı’na devredilen 266 hastane, farklı ölçekteki hasta kap; siteleriyle önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Büyük sağlık yatırımla arasında yer alan 600 yataklı İstanbul Seyrantepe Devlet Hastane ile 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi, TOKİ’nin 2017’de son aşamaya getirdiği sağlık uygulamaları arasında yer alıyor.

Sosyal yaşam alanlarındaki uygulamalarını 2018yılında daha d geliştirecek olan TOKİ Türkiye’nin büyük ölçekli park ve rekreasyon alanı uygulamalarını yürütüyor. İstanbul ve Ankara’da toplamda 2,2 milyon metrekarelik alanı kapsayan Türkiye’nin en bi yük park ve rekreasyon alanı projeleriyle, vatandaşların daha çok yeşille buluşması ve sosyal ortamlardan yararlanması hedefliyor.

 

İstanbul Kayaşehir’de 1,5 milyon metrekarelik alanda projelendirilen park alanı, korular, bisiklet ve yürüyüş parkurları, sey terasları, dinlenme ve piknik alanları ile büyük bir sosyal alan dönüşüyor. Bir vadi planında 5,5 kilometre uzunluğunda ve yal laşık 300 metre eninde olacak şekilde projelendirilen parkk engelli dostu düzenlemeler de içeriyor.

 

Ankara’da 400 bin metrekarelik kısmı yeşil alan, kalan kısmı sos yal donatı olarak tasarlanan Kuzey Yıldızı parkı, gençlik merkezinden ses-ışık ve su oyunu havuzlarına, nikah ve düğün salonlarından yaşlılar merkezine, farklı yaş gruplarının beklentilerin yanıt verecek şekilde projelendiriliyor.

Türkiye’de yüksek nitelikli tesisler ile sporun gelişmesine dönük yatırımları yürüten TOKİ, 3,2 milyar TL yatırımla toplam 29 yeni stadyum inşa edilmesine dönük çalışmalarını sürdürüyor.
2017 Ağustos ayına kadar 19 statla ilgili çalışma yapan idare, toplam yatırım bedeli 1,8 milyar TL’ye ulaşan stadyumlardan 10’unu tamamladı, 9 stadın inşası devam ediyor. UEFA standartlarında inşa edilen ve Türkiye’nin 18 iline dağılan statların toplam seyirci kapasitesi, 531 bine ulaştı. Futbolun yanı sıra diğer branşlarda da hizmet verecek şekilde Spor Kompleksi yaklaşımıyla projelendirilen modern tesisler, bir stattan fazlasını sunuyor.
Malatya Stadyumu, 120 milyonluk yatırımla hayata geçirildi. 25 bin seyirci kapasitesine sahip stat, modern teknolojiyle donatıldı. Son olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle projelendirilen  İzmir  Karşıyaka ve Yeni Göztepe (Gürsel Aksel) stadyumlarının inşasına başlandı.

TOKİ, dünyanın önde gelen bağımsız ölçümleme programı Superbrands’in 2016-2017 Türkiye araştırmasında Süper Marka seçildi. TOKİ, farklı sektörden 4.988 marka arasından tüketiciler tarafından belirlenen 181 Süper Marka içinde, Gayrimenkulde Türkiye’nin Süper Markası oldu.

TOKİ, 2017 yılında Türkiye’nin farklı şehirlerinde konut, sosyal tesis, kamu uygulama projeleri, altyapı ve çevre düzenlemelerine dönük 212 ihale gerçekleştirdi. 13,9 milyar TL tutarındaki bu ihalelerin yanı sıra, konut üretimlerine dönük 8.596 alım ve uygulamanın ihale tarihi belirlenerek, 2.022’sinde değerlendirme aşamasına geçildi.

Unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Taşınmaz Kültür Varlıklarının restorasyonunda kredi desteği sağlayan TOKİ, 2017’de proje başına kredi limitini 160 bin liraya yükseltti, kredilendirme için 75 proje başvurusu yapıldı. TOKİ’nin bugüne dek açtığı restorasyon kredileri kapsamında 726 proje için yaklaşık 72 milyon TL destek verildi ve 513 Taşınmaz Kültür Varlığının restorasyonu tamamlandı.

 

Bu içerik emlakkulisi.com sitesinden alınmıştır. İçerik hakkındaki şikayetlerinizi ve kaldırma taleplerinizi iletisim@akilligundem.com mail adresine iletebilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ