Akıllı Gündem

Sürdürülebilirlik Sütaş’ın 41 yıldır işinin doğal parçası

Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı ve planları hakkında Sustainable Business’e değerlendirmelerde bulundu. İşte Sütaş’ın sürdürülebilirlik çalışmaları.

Sürdürülebilirlik Sütaş’ın 41 yıldır işinin doğal parçası

Sürdürülebilirliği işinin doğal bir parçası olarak gören Sütaş, eneıjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi önceliği olarak belirledi. Şirketin 2020 yık hedefi ise enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü çiftliklerinin gübrelerinden ve fabrikalarının organik atıklarından üretmek ve bu sayede 10 milyon ağacın yaptığına eşdeğer sera gazı azaltanı gerçekleştirmek.

Türkiye’nin lider süt üreticisi Sütaş, sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim boyutlarıy­la 41 yıldır işinin doğal bir parçası ola­rak görüyor. Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz ile şirketin sürdürülebilirlik yak­laşımını ve bu konudaki hedeflerini konuştuk:

Sütaş’m sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

“Sütün iyiliğini ve bereketini yaymak” olarak tanımladığımız misyonumuz bize aynı zamanda emanetimizdeki kaynak­ları en verimli şekilde kullanma sorum­luluğunu da yüklüyor. İki bakış açısıyla sürdürülebilirliği, ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim boyutlarıy­la 41 yıldır işimizin doğal bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik anlayı­şımızın temelini de “çiftlikten sofralara” entegre iş modelimiz oluşturuyor. Bizim için sütçülük sadece süt üretmek, süt ürünleri üretmek değil, ineklerin beslen­diği ottan sofralarımıza ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar tüm faaliyetlerimizi bu entegre iş modeliyle yönetip denetliyor. Böylece ürünlerimizin doğallığını ve kalitesini güvence altına alıyoruz. Üre­ticilerimizin sürekli eğitiminden damızlık ihtiyaçlarının karşılanmasına, ni­telikli yeni üretiminden ineklerimizin re­fahı ve beslenmesine, elektrikten buha­ra tüm enerji ihtiyacımızın gübre ve atık­arımızdan üretilmesine kadar her ko­nuda sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçiriyor, misyonumuzu gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.

Enerjinizin yüzde 100’ünü kendi atıklarınızdan elde etmek gibi hedefleriniz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Enerjimizi, yenilenebilir kaynaklar­dan elde etmeyi önceliğimiz olarak be­lirledik. 2013 yılından bu yana çiftlikle­rimizin gübreleri ve fabrikalarımızın organik atıklarını biyogaza çevirerek, elektrik, sıcak su ve buhar elde ediyoruz. Böylece atıkları azaltıp temiz enerji elde ederken fosil yakıt tüketimini sınır­lıyoruz.

Bunun yanı sıra iklim değişikliğine kritik etkileri bulunan metan gazının at­mosfere salimim da engelleyerek çok yönlü fayda sağlamış oluyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 85 milyon TL tutarın­da doğal enerji yatırımıyla 14,9 MWh elektrik üretimi, 10,5 ton/saat buhar enerjisi kapasitesine ulaştık. Bu kapasi­teyle mevcut elektrik ihtiyacımızın yüz­de 60’ını, ısı ihtiyacımızın yüzde 15’ini, ürettiğimiz yenilenebilir enerji ile karşı­lamayı başardık. Bunu yaparken 350 bin ton atığı da geri kazanmış olduk. 2020 yılı hedefimiz enerji ihtiyacımızın yüzde 100’ ün çiftliklerimizin gübrelerinden ve fabrikalarımızın organik atıklarından üretmek ve bu sayede 10 milyon ağacın yaptığına eşdeğer sera gazı azaltımı gerçekleştirmek.

 

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

“Dünyanın en iyisi seçildik”

“Geleceği Düşünmemiz Çok Doğal” konsepti ile yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda 41 yıldır sahip çıktığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımızın sonuçlarını ve geleceğe yönelik hedeflerimizi bir araya getirdik. Bu raporumuzla dünyanın en itibarlı halkla ilişkiler platformlarından, San Diego merkezli LACP’nin değerlendirmesinde, tüketici ürünleri sektöründe ‘Dünyanın En İyisi’ seçildik. Bu ödül bize, dünyanın sürdürülebilirlik konusundaki yönetimi ve hedefleriyle aynı yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Bu ödülün gururunu yaşarken getirdiği sorumlulukların farkında olarak gelecek kuşakların iyiliğini düşünerek çalışmaya devam edeceğiz.

[/colored_box]

 

Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili diğer faaliyetleriniz neler ?

2016 yılında biyogaz tesislerimizde işlediğimiz gübreleri minerallerle zen­ginleştirdiğimiz “organomineral” gübre üretimine başladık. Böylece çiftliklerimi­zin gübrelerinden enerji ürettikten son­ra oluşan çıktıdan da ineklerimizin bes­lendiği yem bitkilerini yetiştirdiğimiz top­raklarda kullanılmak üzere yılda 100 bin ton organomiııeral gübre üreteceğiz. Ürettiğimiz bıı gübreyle hem toprak ya­pısını zenginleştirecek hem daha yüksek verimli bitkisel üretim yapılmasını sağ­layacağız. Son 3 yılda büyümemize pa­ralel olarak artan enerji tüketimimize rağmen, sera gazı salımımız 2015 yılın­da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 azaldı. 2020 hedefimiz ise tüm üretim ve dağıtım süreçlerimizde sera gazı salımını yüzde 50 azaltmak.

Sütaş’ta su tüketimimizi azaltmaya ilişkin projeler kapsamında da işlediği­miz litre çiğ süt başına su kullanımımı­zı son 3 yılda yüzde 26 azalttık. Fabrika proseslerinde su tasarrufu yapılması, atık su arıtma tesisi çıkış sularının ve fabri­ka proses sularının yeniden kullanımı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yalı hedefimiz işlediğimiz her litre süt için yüzde 25 daha az su kullanmak. Ayrıca iddialı 2020 hedeflerimiz kapsa­mında, eneri verimliliğimizi yüzde 40 ar­tırmak, katı atıklarımızın yüzde 100’ünü geri dönüştürmek, lojistik giderlerimi­zi yüzde 40 azaltmak için çalışıyoruz.

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

“Yerel kalkınmaya destek oluyoruz”

Süt üretim faaliyeti, köydeki çiftçiden perakende satış noktasına kadar birçok istihdam imkânı sağlıyor. Oluşan gelirin de çok değişik toplum kesimleri tarafından bölüşüldüğü örnek bir gelir dağılımı etkisi yaratıyor ve refahın geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor. Ayrıca, süt hayvancılığı; tarım kesiminde aylık düzenli gelirin tek kaynağı olduğu gibi, reel servet artışı ve sermaye birikimi de yaratarak, tarım kesiminde göçü önleyip yerel gelişmeye vesile oluyor. Bu nedenle sütçülüğün ekonomik sonuçları kadar yarattığı sosyal etkiler de çok önemli. Bizim misyonumuzda da yer alan “sütün bereketi” de tam da bunu ifade ediyor.

Biz Sütaş’ta, 4 bin 700 kişiye doğrudan istihdam oluştururken, 27 bin 500 süt üreticisi aile, 1.600 dağıtıcı ve 700 iş ortağı olmak üzere on binlerce kişiye iş imkanı ve gelir sağlıyoruz. 2016 yılında süt üreticilerimize 1,1 milyar TL, diğer tedarikçilerimize de 850 milyon liraya ulaşan ödeme yaparken tarıma dayalı sanayinin öncü kuruluşlarından biri olmayı sürdürüyoruz.

Bursa Karacabey ve Aksaray Entegre Tesislerimizden sonra Aralık 2016’da İzmir Tire Entegre Tesislerimizin açılışını gerçekleştirdik. Bu yatırımımızla 850 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak ve 8 bin süt üreticisi aileye yılda 420 milyon TL ödeme yapacağız. Süt toplama, mamul sevkiyatı, yem hammadde temini ve dağıtımı için toplam 150 araçlık bir filo çalışacak. Günde 1.000 ton süt alımımız yılda 100 bin dekarda 125 milyon TL değerinde bitkisel üretimi gerektirecektir.

Diğer yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Üniversiteler ile işbirliği yaparak Türkiye’nin her yerinden süt üreticilerine eğitim programları düzenliyoruz. Bu eğitim programlarında, hayvan bakımından beslenmesine, barınak şartlarından hayvan sağlığına kadar süt hayvancılığına ilişkin bütün konularda doğru bilgi ve örnek uygulamalarla, sütçülüğün gelişmesini, çiğ sütün verimliliğinin ve kalitesinin artmasını ve tüketicilerin sağlıklı süte ulaşmasını hedefliyoruz. Geçen sene, eğitim programımıza eklediğimiz çevresel sürdürülebilirlik, bütçe yönetimi ve tasarruf konuları ile üreticilerin de işlerini sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yürütmelerini amaçladık. Entegre tesislerimizdeki uygulamalı eğitim merkezlerimizde verdiğimiz bu eğitimlere şu ana kadar 20 bine yakın süt üreticisi katılarak Bakanlık onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı. 30 binden fazla öğrenci, süt üreticisi ve girişimci de çiftliklerimizi ziyaret ederek danışmanlık hizmeti aldı.

[/colored_box]

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ