Akıllı Gündem

Satış ve net kar artışına göre en iyi 20 hisse

2016 yıl sonu bilanço dönemi sona erdi. Sanayi şirketlerinin net kârında yıllık bazda düşüş görülse de ciro ve FVAOK arttı. Kur dalgalanmalarına karşı ihracat ağırlıklı ve döviz fazlası olan şirketlerin 2016’da öne çıktığını belirteli uzmanlar, 2017 ilk çeyrekte bu şirketlerden yine olumlu performans bekliyor. Bu açıdan da otomotiv, beyaz eşya, gayrimenkul ve çimento önde görülüyor.

Satış ve net kar artışına göre en iyi 20 hisse

Borsa İstanbul’da 2016 yıl sonu bilan­ço dönemi tamamlandı. 20l6’da kü­resel ekonomik konjonktürün yarattı­ğı kur ve emtia fiyat hareketlerine ve sektörel haberlere bağlı olarak farklı hikâyelerin bilanço değerleri üzerin­de etkili olduğu görüldü. Enerji mali­yetleri, enflasyon, büyüme, ihracat pa­zarlarının ekonomik ve siyasi durumu gibi faktörler sonuçlar açısından önemli etkenlerdi.

Kurdaki ciddi dalgalanma, özel­likle döviz pozisyonları ekside olan ve hedge enstrümanlarını kullanmayan şirketleri negatif yönde etkilerken, dö­viz pozisyonları artıda olan şirketlerin kârlılıklarını artırdı ve ihracat ağırlıklı şirketleri ön plana çıkardı. Uzmanla­rın genel görüşü, sanayi şirketleri ta­rafında bir ivme ve kârlılık kaybı ya­şansa da satış performanslarının olum­suz gerçekleşmediği, bankaların ise net faiz geliri, net kâr ve net ücret ko­misyon gelirlerinde artış kaydederek yılı başarıyla tamamladıkları yönünde şekilleniyor.

55 SANAYİ ŞİRKETİ

Bilançolara ait genel görüşler böyleyken, sonuçları daha ayrıntılı analiz etmek için bir tablo hazırladık. Bu tab­loyu yaparken finans sektörünü, yatı­rım ortaklıklarını ve gayrimenkul yatı­rım ortaklıklarını (GYO) liste dışı bı­raktık. 2015 ve 2016 yılları sanayi şir­ketleri bilançolarında satış geliri (ci­ro), net esas faaliyet kârı ve net kâr ra­kamlarını dikkate aldık. Satış gelirle­rinde 2016 yılı rakamı 100 milyon TL’nin altında olan şirketleri, esas faa­liyet kârı ve net kârda ise 2016 yılı ra­kamı 2,5 milyon TL’nin altında kalan şirketleri liste dışı bıraktık. Böylece her üç rasyoda, ilgili kriterler sonucu ele­me yaparak toplamda 55 sanayi şir­keti bilançosuna ulaştık. Bu bilançolar da değişimlerine göre sıraladık ve her üç kriterde en iyi bilançolara ulaştık. Haberimizin tablosunda bu şirket his­selerini görebilirsiniz.

Anadolu Efes, Bolu Çimento, De­va Holding, Klimasan Klima, T. Tuborg, Tat Gıda ve TAV Havalimanları’nın her üç kriterde de listede yer alan şirketler olduğu görülüyor. Uzmanlar, bu kriterlere göre başarılı sonuçlar el­de etmenin önemli olduğunu ancak şirket hissesinin fiyat/kazanç (E/K), pi­yasa değeri/defter değeri (PD/DD) gi­bi rasyolarına ve teknik analiz verile­rine dikkat edilmesi gerektiğini kay­dediyor.

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

YATIRIMCILARA 3 KRİTİK ÖNERİ

1 Kısa dönemli kazanç yerine uzun vadeli hisse yatırımına odaklanın.

2 Farklı tipte hisselerden oluşan çoklu bir portföy oluşturarak riski dağıtın.

3 Güvenilir, güçlü bilanço yapısına sahip ve büyüme beklentisi süren hisselere öncelik verin.

[/colored_box]

 

ŞİRKETLERİN PERFORMANSI

Ak Yatırım araştırma uzmanları, 2016 yılı son çeyrekte, piyasada hak­kında tahmin paylaşılan şirketlerin yüzde 46’sının net kârlarının beklen­tilerin üzerinde, yüzde 41’inin bek­lentilerin altında, gerçekleştiği bilgisi­ni veriyor. Kurum, “Tahmin paylaşı­lan BİST şirketlerinin son çeyrekteki toplam net kârı, 10 milyar TL ile bek­lentinin ortalama yüzde 10 üzerinde geldi. Ancak yıllık bazda net kârları yüzde 23 daraldı” diyor.

Ak Yatırım, mali kesim dışı şirket­lerin ise yüzde 4 Tinin esas faaliyet ge­lirinde Eklentileri aştığını, yüzde46sının beklentilerin altında kaldığını söy­lüyor. Bu şirketlerin yıllık bazda top­lam cirosunun yüzde 16, toplam FVAÖK ünün yüzde 29 büyüdüğünü de ifade ediyor. Ak Yatırım, mali kesim dışı şirketlerde Tüpraş, Petkim, Enka İnşaat, Ford Otosan, Şişe Cam. Soda Sanayi ve Aselsan’ın son çeyrek so­nuçlarını güçlü olarak değerlendirir­ken, zayıf sonuç açıklayanlar içinde piyasa beklentisinden aşırı sapma ol­madığını da not ediyor.

OTOMOTİV, CAM, BEYAZ EŞYA

2016’nın dokuz aylık döneminde, enerji maliyetlerindeki düşüşün üre­timde yoğun olarak doğalgaz, elektrik enerjisi gibi girdiler kullanan cam ve çimento gibi sektörleri olumlu etkile­diği görülmüştü. Bu sektörlerden 20l6’nın tamamında da olumlu bilan­çoların geldiğini gözlemleyen Reel Ka­pital Menkul Değerler Araştırma Mü­dür Yardımcısı Enver Erkan, demir cevheri ve yüksek seyreden çelik fi­yatlarının bu sektörlerin satış fiyatları­nı olumlu etkilediğini belirtiyor. Erkan, “Yıl genelinde petrokimya, otomotiv, cam, savunma, beyaz eşya gibi sek­törler ön plana çıktı. Tüpraş, Erdemir, Arçelik, Petkim. Ford Otosan, Soda Sa­nayi, Aygaz, Türk Traktör, Otokar ve Trakya Cam Eklentilerin üzerinde kâr açıkladı” diyor. Enver Erkan, gıda, gı­da perakende, gıda dışı perakende, enerji gibi sektörlerin özellikle döviz kuru ve borçluluk nedeniyle düşük kâr açıkladığını, Ülker Bisküvi, Coca Cola İçecek, Çimsa, Kardemir, Aksa Enerji gibi şirketlerin kârlarının kon­sensüs tahminlerin altında kaldığını da sözlerine ekliyor.

Destek Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen ise bu sek­törlere ek olarak TCMB’nin politika­ları, vergi indirimleri ve teşviklerle iç talebin bu hamlelere karşılık verme­sinin inşaat ve GYO şirketlerini ön plana çıkardığına dikkat çekiyor. Çek­çen, “İnşaat sektörü yıllık yüzde 17, GYO sektörü yıllık yüzde 25 kâr mar­jı artışı elde etti” diyor. Çekçene gö­re, otomotiv sektörü de Avrupa Birli­ği (AB) ekonomilerindeki büyüme­nin de olumlu katkısıyla yılı başarıy­la kapattı.

İLK ÇEYREK BEKLENTİLERİ

2017’nin ilk çeyreğini sonlandır- maya hazırlandığımız bu süreçte ilk çeyrek bilançoları üzerine beklentiler de önem kazanıyor. Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, altyapı projele­rinin ve konut sektörü teşviklerinin gayrimenkul ve çimento sektörlerini olumlu etkileyeceğini öngörürken, ÖTV indirimleriyle beyaz eşyanın, ih­racatla otomotivin ön plana çıkabile­ceği tahmininde bulunuyor. Temet­tü dağıtan şirketlerin uzun dememde yatırımcılara iyi getiri sağladığını söy­leyen Nalbanttı, “Bolu Çimento, Ün­ye Çimento, Alkim Kağıt, Tüpraş, Pet­kim, Soda Sanayi, Klimasan Klima, Katmerciler Ekipman, Kütahya Por­selen temettü veriminde öne çıkabi­lir” diyor. Nalbanttı, yıl içinde siyasi belirsizlik ve ekonomik aktivitedeki gelişmelerin genel hisse performans­larına olumsuz yansıyabileceği uya­rısında da bulunuyor.

Almış Yatırım Araştırma Uzmanı Vahap Taştan da ilk çeyrekte ekono­mideki büyüme önlemlerinin katkı­sıyla gayrimenkulü, vergi indirimle­riyle beyaz eşyayı bir adım önde gö­rüyor. Ancak Taştan, bankalar tara­fında tüketici güvenindeki kademeli yükselişin ikinci çeyrek itibarıyla kre­dilerde kendini göstereceği kanaa­tinde olduğundan, yükselen maliyet­lerin ve kur riskinin ilk çeyrekte ban­kaların kârlılığını baskılayacağı ön­görüsünde bulunuyor.

Ceren Oral / Ekonomist

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ