Akıllı Gündem

Cumhurbaşkanlığı Teşvik Alacak Firmaları Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Teşvik Alacak Firmaları Açıkladı

Ekonomi Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada,sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olup, 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamaya aşağıda yer verilmiştir:

“9/4/2018 tarihinde saat 14’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Ekonomi Bakanlığı tarafından, “Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Projelere Verilecek Teşvik Belgelerinin Dağıtımı Töreni” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu törene yaklaşık 2.000 davetli iştirak etmiştir.

Söz konusu törende Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanmış 19 Firma temsilcisine Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Ekonomi Bakanımız tarafından teşvik belgeleri verilmiştir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Teşvik Belgesi Almaya Hak Kazanan Firmalar

Söz konusu sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olup, 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecektir.

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar şunlardır: Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC (4 adet proje), CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA (2 adet proje), İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı.

Açıklanan Projeler Kapsamında Desteklenecek Yatırım Konuları

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmaların aşağıda belirtilen üretim konuları stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri nedeniyle proje bazlı olarak desteklenecek yatırımlar arasında yer almıştır.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Ingot ve hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi)
Metalürji Yatırımları (Alüminyum yassı mamul, entegre madencilik, külçe çinko, külçe kurşun, izabe ve katot bakır üretimi vb.)
Ham Petrol İşleme Rafinerisi
Petrokimya Ürünleri (Polietilen, Polipropilen, Polimer-Çips, PTA-MEG vb.)
Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Teknolojileri (Kateter, stent, kalp kapakçığı üretimi)
Raylı Sistem Araçları (Hızlı tren, metro vb.)
Savunma Sanayi Teknolojileri (Muhtelif zırhlı araçlar, muharebe uçağı)
Motorlu Taşıtlar-Elektronik (Hibrit motor, dizel motor ve batarya üretimi)
Tarım Teknolojileri Yatırımları (Entegre teknik hayvancılık)
Desteklenecek Yatırım Projelerinin Öngörülen Ekonomik Katkıları

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek 135 Milyar TL tutarındaki 23 proje ile yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülmektedir. Söz konusu projeler ile yaratılacak dolaylı istihdamın ise 134 bin kişinin üzerinde olması beklenmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerin, ülkemizin dışa bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu ürünler ile küresel rekabet gücü yüksek ürünlerden oluşması nedeniyle yatırımların ithalatı azaltıcı ve ihracatı artırıcı etkilerinin güçlü olması beklenmekte, anılan yatırımların hayata geçirilmesiyle cari açıık üzerinde yıllık 19 milyar $ olumlu etki yaratılacağı öngörülmektedir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Nedir?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80 inci maddesi ile “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ne ilişkin usul ve esasları belirleyen 2016/9495 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanmaktadır.

Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon $ tutarındaki, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar proje bazlı olarak desteklenmektedir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında SSağlanan Destekler

Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olduğu tespit edilen ve proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projelerine nitelik ve ihtiyaçları doğrultusunda çok çeşitli destek alternatifleri sunulmaktadır. Bu kapsamda yatırımcılar;

Vergisel Destekler
Gümrük Vergisi Muafiyeti,
KDV İstisnası,
Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,
Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası,
İstihdam Destekleri
10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
Nitelikli Personel Desteği,
Finansal Destekler
Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği,
Sermaye Katkısı,
10 yıla kadar Enerji Desteği,
Yatırım Yeri ile ilgili Destekler
Yatırım Yeri Tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
Altyapı Desteği
Diğer Destekler
Kamu Alım Garantisi ve ile İzin, Ruhsat, Tahhsis, Lisans ve Tescillerde Kolaylık Getirilmesi desteklerinden

bir veya birden fazlasından yararlanabilmektedirler.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Hâlihazırda Desteklenen Yatırımlar

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen ilk proje olan Mardin’in Mazıdağı ilçesinde gerçekleştirilecek 2,9 milyar TL tutarındaki 900 kişiye istihdam sağlayacak Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi’ne yönelik olarak yatırımın niteliklerini ve sağlanacak destek unsurlarını içeren Destek Kararı 24 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve anılan yatırım adına yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir.

Bugün gerçekleştirilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Töreni kapsamında açıklanan 135 milyar TL tutarındaki 23 adet yatırım projesinin her biri için, Resmi Gazete’de yayımlanacak Destek Kararlarını müteakip yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi için Müracaat Nasıl Yapılır?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında değerlendirilmek ve destekleerden faydalanmak isteyen yatırımlar, Ekonomi Bakanlığının davet mektubu veya duyurusu üzerine Bakanlığa müracaat edebilmektedirler.

Bakanlığa sunulan yatırım projeleri, ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme, ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme, ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme, dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma, yüksek katma değerli olma, ülkemizde üretimi olmayan, yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme, farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme, etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme, yenilikçi ve ar-ge yoğun yatırım olma, cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik olma, ülkemmizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik olma gibi niteliklere uygunlukları bakımından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bakanlık tarafından uygun görülen projeler Bakanlar Kuruluna sunulmakta olup, Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen her bir yatırım projesi için Bakanlar Kurulu Kararı niteliğinde olan Destek Kararı düzenlenmekte, Destek Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, firmanın müracaatı üzerine, yatırım projesi için yatırım teşvik belgesi düzenlenmektedir.

Proje Bazlı Teşvik Sisteminin Vizyonu

Sistem sayesinde, dışa bağımlılığı azaltacak, ihracat potansiyelimizi artıracak, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü sağlayacak, ar-ge içeriği yüksek yatırımların hayata geçirilmesi ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine ve istihdam düzeyinin artırılmasına katkı sağlanacağı ve bu kapsamda kamu yararının sağlanarak orta-uzun vadede gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan toplumsal refaha kattkıda bulunulacağı öngörülmektedir.

bloomberght.com

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Kaynak: investing.com

Bu içerik investing.com sitesinden alınmıştır. İçerik hakkındaki şikayetlerinizi ve kaldırma taleplerinizi iletisim@akilligundem.com mail adresine iletebilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ