Akıllı Gündem

Coca-Cola’nın sürdürülebilirlik hedefi su tasarrufu ve güçlü kadın

Sustainable Business, Coca-Cola sürdürülebilirlik projelerini değerlendirdi. İşte Coca-Cola’nın sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalar.

Coca-Cola’nın sürdürülebilirlik hedefi su tasarrufu ve güçlü kadın

COCA-COLA, işin sürdürülebilir ol­masının yolunun, yaşanılan çevre ve toplumun sürdürülebilir oluşuna bağlı olduğunu düşünen ve bu yön­de hareket eden bir şirket. Kurumsal olarak sürdürülebilirlik projelerinin topluma değer katmak için çok önem­li olduğuna inanılıyor ve tüm çalışmalar bu bilinçle yürütülüyor. Coca-Cola sürdürülebilirlik projelerini 3 ana başlıkta takip ediyor: “Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sağlayacak projeler, toplumların daha iyi yaşamı ve su”… Şirket bu kapsamda, Türkiye’de Coca-Cola Hayata Artı Vakfı şemsiyesi altında pek çok proje gerçekleştiriyor. Coca-Cola’ nın sürdürülebilir iş felsefesiyle hayata ge­çirdiği en önemli çözümleri Sustai­nable Business için inceledik.

ALTIN ÜÇGENİ İŞBİRLİKLERİ

Coca-Cola, kamu, sivil toplum ku­ruluşları ve üniversitelerle birlikte pek çok çevresel ve toplumsal soruna çözümü Coca-Cola Hayata Artı Vak­fı ile arıyor. Şirket vakıf aracılığıyla çevresel ve toplumsal sorunlara yeni­likçi, topluma duyarlı, sonuç odaklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretme amacıyla sürdürülebilirlik kavramını tüm projelerinin merkezi­ne alıyor. Burada bazı öncelikler söz konusu.

Coca-Cola yetkilileri şöyle açıklı­yor: “Sürdürülebilirliği merkeze aldı­ğımız sosyal sorumluluk projelerimizi tasarlarken, katılımcı bir yapıda olmasını birinci öncelik olarak belir­liyoruz. Kamu, özel sektör ve sivil top­lum kuruluşlarının birlikte çalıştığı bu katılımcı yapıyı kurarken, ‘Altın Üç­gen’ adı verilen işbirlikleri oluşturu­yoruz. İlgili ve uygulayıcı tüm tarafla­rın dahil olmasıyla, projelerimiz en verimli sonuca ve en doğru hedef kitle­sine ulaşıyor.”

 

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

Su tasarrufu ve güçlü kadın hedefleri

SUYU KORUYOR GERİ KAZANDIRIYOR Coca-Cola, Türkiye’de de gerçekleştirdiği çeşitli projeler sonucunda 2015’te kullandığı suyun 1,5 katını doğaya ve topluma geri kazandırdı. Coca-Cola Hayata Artı Vakfı şemsiyesi altında, Geleceğin Tarımı ve Gece Sulaması projeleri ile tarımda suyun daha verimli kullanılması için yenilikçi uygulamaları hayata geçirdiler. Gece Sulaması projesi kapsamında 1,5 milyar litre su tasarrufu yapıldı. Geleceğin Tarımı projesiyle ise projenin başladığı 2014 yılından bu yana Konya Havzası’nda 2,2 milyar litre suyun korunması sağlandı.

BEŞ MİLYON KADINI GÜÇLENDİRECEK Bunun yanı sıra, Coca-Cola, sürdürülebilirlik yaklaşımının en önemli 3 ayağından biri olan 5by20 hedefi kapsamında 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadını ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirmek üzere projeler gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Coca-Cola Hayata Artı Vakfı çatısı altında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi ile kadınların kendilerini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almaları amaçlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar Kayseri, Malatya, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Adana ve Sakarya’da 1,000’e yakın kadın eğitimlere katıldı.

KADIN GİRİŞİMCİLER Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle yürüttüğümüz Kraliçe Arı projesi ile Van’da 50 kovan ile arıcılığa başlayan 22 genç kız TUŞBAL Kooperatifini kurarak 460 kovanlık bir işletmenin sahibi oldu. 2016 yılında ise, projenin ikinci fazı olan Organik Bal Sabunu hayata geçirildi ve halen proje kapsamında üretilen sabunlar, TUŞBAL markasıyla satışa sunulmaya devam ediyor.

[/colored_box]

 

HER İŞİN MERKEZİNDE

Dünyadaki ekonomik, sosyal ve çevresel değişimleri daha iyi anlaya­rak, çevreye ve topluma olumlu kat­kı sunmak ve bu değişime liderlik ede­bilmek Coca Cola’nın sürdürülebilir­likteki en temel yaklaşımı. Şirkette sürdürülebilirlik felsefesi, ürün geliş­tirmeden üretime, şişelemeden pa­zarlamaya kadar yapılan her işin merkezinde yer alıyor. Sürdürülebi­lirlik yaklaşımı çerçevesinde bir ta­raftan üretim süreçlerinin tümünde suyu en verimli şekilde kullanıyor­lar. Diğer taraftan toplumsal proje­lerle suyu doğaya geri kazandırma­yı hedefliyorlar. Coca Cola, temiz ve güvenli suya erişim sağlanması veya var olan erişimin güçlendirilme­si, su havzalarının korunması, su ta­sarrufunun desteklenmesi ve kritik ye­rel su sorunlarına dair toplumu bilin­çlendirmeyi amaçlıyor.

TÜKETİCİ DAHA ÇOK ÖNEMSİYOR

Günümüz tüketicileri şirketlerin ya da markaların vaatlerini gerçekleş­tirmesini istiyor ve markaların KSS projelerini ve Sürdürülebilirlik poli­tikalarını çok daha fazla önemsiyor. Bu kapsamda tüketiciler artık şirket­leri, ürünleri, kalitesi ve içeriği kadar, karakteriyle de değerlendiriyor. “Bu kurum nedir, nasıl üretir, gezegeni­mize ne katkı sağlar, ne zarar verir” diye bakıyor. Dolayısıyla, sürdürüle­bilirliğin ön plana alındığı KSS çalış­maları, markaların tüketiciler ile bağ kurabildiği en kritik noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu çalışmalar aynı zamanda kurumsal itibarın da en önemli değişkenlerinden biri duru­munda.

TOPLUMSAL SU PROJELERİ

Coca-Cola olarak, şişeleme ortaklarıyla birlikte 2004 yılından bu yana, 71 ülkede 248 toplumsal su projesi uy­guladı. Bu projelerle toplamda 337 milyar litre suyu geri kazandırmayı ba­şardılar. Coca-Cola, dünya çapında gerçekleştirilen tüm su geri kazandır­ma projeleriyle, bugüne kadar kulla­nılan suyun yüzde 115’ini doğaya ve topluma geri kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. Böylece 2020 yılı­na kadar kullandıkları suyun yüzde 100’ünü geri kazandırma hedefine, 2015 yılında ulaşmış oldular. Bu başarıyla Coca-Cola kullandığı suyun ta­mamını doğaya ve topluma kazandı­ran ilk şirketlerden oldu.

Özlem Aydın Ayvacı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ