Akıllı Gündem

Bu yıl En Zengin 100 Türk listesinde kimler var

Bu yıl En Zengin 100 Türk listesinde kimler var

Ekonomist dergisi Türkiye’nin en zengin kişi ve ailelerinin yer aldığı En Zengin 100 araştırmasının 13’üncüsünü gerçekleştirdi. Derginin yayınladığı listede, Rusya ile yaşanan sorunlar, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ operasyonu ve dolar kurundaki sert hareketler nedeniyle büyük değişiklikler yaşandı. Özellikle yurtdışı iş hacmi yüksek, kur riskinden korunan kişi ve aileler, listede daha üst sıralarda yer buldu. Yıldız Holding

ve Yıldırım Holding buna en iyi örnekler olarak gösterilebilir. Bunun yanında özelikle turizmin iş hacmindeki payı yüksek gruplar listede aşağılara geriledi Koza Grubu‘ndan sonra Anadolu’nun süper güçlerinden Boydak Ailesi ile Nakipoğlu Ailesi ise FETÖ soruşturmasıyla birlikte mal varlıklarını “şimdilik” kaybetti. Sonuçta yıllardır olduğu gibi bu yıl da Koç Ailesi, Şahenk Ailesi ve Şevket Sabancı Ailesi ilk üçteki yerlerini korumaya devam etti.

 

KUR ETKİSİ

Servetlerin yönünü sadece iç faktörler değil dış faktör­ler ve jeopolitik gelişmeler de belirtiyor. Geçen hafta ABD’de başkanlık seçimi yapıldı. Piyasalar açısından sürp­riz olarak yorumlanan bir şekilde Donald Trump başkan­lık koltuğuna oturdu. Bu da dolar kurunda 3,26 seviyele­rinin görülmesine neden oldu. Geçen yıl bu çalışmayı yaptığımızda dolar/TL kurunun 2,92 seviyesinde olduğu dik­kate alındığında. TL’nin yüzde 11,3 oranında değer yitirdi­ğini görüyoruz. Yine bizim için önemli bir gösterge borsa endeksi ve şirket değerlemeleri. Geçen yıl haber çalışma­sını yaptığımızda BİST-100 79.500 seviyesindeyken son du­rumda endeks 75.000 seviyelerinde. Yani borsa değerleme­lerinde de TL bazında yüzde 5’in üzerinde değer kaybı var. Sonuçta son yıllarda TL’de yaşanan değer kayıplarının ve borsadaki düşüşlerin de servetler üzerinde büyük etkiye sahip olduğu görülüyor.

 

LİSTEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Sonuçta 2016 yılı çalışmamızda ela listeden düşen, yük­selen aileler olduğu gibi liste dışı kalan ve listeye yeni gi­ren aileler de oldu.

Özellikle yurtdışında işlerini daha da büyüterek hem kur düşüşlerinden daha az etkilenen hem de döviz, bazlı gelirlerini artıran şirketlerin sahipleri listede daha üst se­viyelere çıktılar. Üstlere bakıldığında Yıldız Holding’in patronları Murat Ülker ve Ahsen Özökur kardeşler üst sıra­lardaki yerlerini daha da kuvvetlendirirken, liman işletmeciliğinde dünyada ilk 10’u zorlayan Yıldırım Holding’in son yıllardaki yükselişi de devam ediyor. Bu yıl Yıldırım Ailesi en hızlı çıkışı yapanların başında geliyor.

Bunun yanında turizm, otelcilik, tekstil gibi işlerle uğ­raşan, Necati Kurmel, M. Nazif Günal, Fettan Tamince gi­bi isimler ve ortaklar anısında çıkan sorunlarla birlikte Dinçkök Kardeşler, Cevahir Ailesi aşağı sıralara geriledi.

Bu yıl listenin yeni yüzleri ise Hüseyin Aslan, Yusuf Öztürk, Gülay Ailesi ve Koloğlu Ailesi oldu. Listeden Boydak Ailesi, Nakipoğlu Ailesi, Çoban Ailesi, Toksöz Ailesi çıktı.

11 12 13

 

GLOBAL OLMA YOLUNDALAR

Yukarıda ela ifade ettiğimi/ üzere, Türk şirketlerinin ge­lişimine bakıldığında iç pazarda belirli hacme gelenlerin ihracat yoluyla tanıştıkları bölge ülkelerde iş hacimlerini genişletmeye başladıklarını, fabrikalar kurduklarını, hatta şirket satın almaları yapmaya başladıklarını gördük. Böl­gesel oyuncu olma adımlarıyla başlayan bu süreçte, anık hedefler daha da büyük. Murat Ülker ile Ahsen Özokur kardeşlerin Yıldız Holdingi bu anlamda en çok dikkat çe­ken grup oldu.

2008 yılında dünyaca ünlü Godiva çikolata şirketini sa­tın alarak global arenada büyük bir adım atan Ülker Aile­si, ikinci büyük adımını dünyanın en büyük altıncı atıştır­malık, bisküvi markalarından İngiliz United Biscuits’i Ka­sım 2014’te yaklaşık 3 milyar dolara satın alarak attı. Bu­nun ardından da global işlerin yönetilmesi adına Pladis ad­lı şirket İngiltere merkezli olarak kuruldu. Sonuçta 2015 yılı itibariyle Yıldız Holding’in konsolide 12 milyar dolar olan cirosunun 5,2 milyar dolarını 120’nin üzerindeki sa­tışlarıyla Pladis şirketi yapıyor.

Bıı anlamda dikkat çekmemiz gereken bir diğer grup 100 bine varan çalışanıyla Türkiye ekonomisinin en büyük oyuncusu olan Koç Holding. Grubun en önemli şirketle­rinden biri olan Arçelik’in yurtdışı faaliyetlerini yöneten iştiraki Ardutch, 2015 itibarıyla 2,6 milyar dolarlık bir iş hac­mine sahip ve satın almalarla yoluna devam ediyor. Ardutch. son olarak Pakistan’da Dawlance markasıyla dayanıklı tüketim mallarının üretim ve satışını yapan şirketleri 243.2 milyon dolar bedelle satın aldı. Arçelik’in İngilte­re’deki şirketi Beko PLC ise 504 milyon dolarlık ciroya sa­hip. Arçelik’in Grundig, Beko France, Deffy, Beko Deutschland gibi şirketleri de bulunuyor. Sonuçta 2015 yılı sonu itibariyle Arçelik’in iş hacminin 60’ı yurtdışı işlerin­den geliyor.

 

RUSYA KRİZİ ETKİLEDİ

Yazıcı ve Özilhan ailelerinin sahi­bi olduğu Anadolu Grubu’nun işleri­nin yüzde 23’ü yurtdışından geliyor. Anadolu Efes’in özellikle Rusya ile ya­şanan uçak kriziyle birlikte yurtdışın­daki işlerinde düşüş yaşansa da meş­ruta tarafımla işlerini yöneten CCI In­ternational 1,2 milyar dolar ciro sağlı­yor. Anadolu Grubunun bira işlerini yöneten Efes Breweıres Int. şirketinin cirosu ise 725 milyon dolar.

Erman Ilıcak’ın patronu olduğu Rönesans Grubu, yurtdışı işleriyle ta­nınan bir diğer grup. Ancak grubun Rusya işleri büyüme hızını yavaşlattı.

Garanti Bankasında çoğunluk his­selerini BBVA Grubu’na satan Ferit Şahenk’in patronu okluğu Doğuş Gru­bu, yurtdışında turizm, Türkiye’de ise yeme içme sektörüne yaptığı yatı­rımlarla dikkat çekti. Bunun yanında bölge ülkelerinde hizmet sektöründe­ki satın almalarıyla öne çıkıyor. Yine son yıllarda yurtdışında yaptığı işlerle adından sıklıkla söz ettiren Yıldırım Holding, altyapı işlerinde aldıkları dev ihalelerle adlarından söz ettiren Tekfen ve Enka gibi gruplar listede varlık­larını sürdürüyorlar ve üst sıralarda tutunuyorlar.

14 15

GAYRİMENKUL ZENGİNLİĞİ

Zenginliği etkileyen bir diğer kay­nak da gayrimenkul sahipliği. Son yıl­larda gayrimenkul geliştirme alanında yaratılan yüksek değerler söz konusu. Bu yüksek değerler, En Zengin 100 lis­tesinde önemli bir parametre.

Yine gayrimenkul sektöründe önemli işlere imza atan Ali Ağaoğlu, Torun Ailesi, Erman Ilıcak, Avni Çelik. Hüseyin Özdilek gibi isimleri de bura­da anmak gerekiyor.

Son yıllarda büyük altyapı ihalele­ri, bu ihalelerde öne çıkan aileleri yukarı seviyelere taşıdı. 3. Havalimanı, köprü, otoyol işleri gibi projeler saye­sinde, Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Sezai Bacaksız, Koloğlıı Ailesi gi­bi isimler listede yer bulmaya devam etti. Ancak, uzmanlar 3 yıldır döviz kur­larının, proje finansman maliyetlerini de artırdığını ve bunun da servetlere olumsuz katkı yaptığına dikkat çeki­yorlar.

Yine 2005 yılından itibaren Türki­ye’de çok ciddi satın alma & birleşme işlemleri oluyor. Ekonomist Dergisi olarak bu konuyu en yakından İzleyen yayınız. Sonuçta bu işlemlerden orta­ya çıkan değerler söz konusu. Ya da benzer şirketlerin çarpanlarından ola­sı satış değeri hesaplan yapılabiliyor. Son bir yıla bakıldığında satın alma & birleşme işlemlerinde yavaşlamalar okluğu gözlense de, varlık alımları ve satışlarıyla ortaya çıkan değerlemeler liste üzerinde etkili oluyor.

 

16

EN BÜYÜKLER

Yine Ekonomist Dergisi olarak Anadolu 500 gibi çok değerli bir ça­lışmaya imza atıyoruz. Bu çalışmay­la Anadolu Kaplanlarının önce ulu­sal sonrasında da uluslararası bir güç olduklarını hep beraber izledik. Boy-dak Ailesi de Anadolu’nun önemli gi­rişimcilerinden biriydi. 15 Temmuz sürecinde FHTÖ soruşturması kapsa­mında bazı şirketlere el konulduğu­nu göndük. Bundan en çok etkilenen grup Kayserili Boydak Grubu oldu. Şirketlerinin TMSF’ye devredilmesiy­le birlikte Boydak Ailesi liste dışı kal­dı. Yine Gaziantepli Nakipoğlu Aile­si de benzer bir durum yaşadı.

Çalışmamızda kardeş yayınımız Capital’in Capital 500 araştırmasın­dan da faydalanıyoruz. İSO-500, İSO 2’inci 500 gibi önemli çalışmaları da kaynak olarak kullanıyoruz. Servet yönetimi uzmanlarıyla, bilgisine gü­vendiğimiz üst düzey bankacılarla da konuşuyoruz. Tüm bunların sonu­cunda önünüzde bulunan listeyi ha­zırlıyoruz.

Bir aile o yıl listeden çıkmışsa, bu durum mutlaka söz konusu ailenin servetini kaybettiği anlamına gelmez. Aşağıdan gelen isimlerin gösterdiği performans, yukarıda bulunanları zorlamış olabilir.

 

ÇALIŞMA NASIL YAPILIYOR?

Peki çalışmayı yaparken nelere dik­kat ediyoruz? Bu çalışma birçok fark­lı parametreye bakılarak hazırlanıyor.

Öncelikle bizim için en önemli para­metre, şirketlerin borsadaki değerle­meleri. Çünkü En Zengin 100 listesin­deki Koç, Sabancı, Şahenk, Doğan, Ec-zacıbası, Yazıcı, Özilhan gibi önde ge­len ailelerin şirketlerinin bir kısmı Bor­sa İstanbul’da işlem görüyor. Burada söz konusu şirketlerin toplam değeri­ne değil, halka açık paylar ve varsa di­ğer ortakların payları çıkarılarak aile­lerin sahip olduğu hisse oranlanılın pi­yasa değerlerine bakıyoruz. Ailelerin geçmiş yıllara ait büyümeden kaynak­lanan kâr birikimleri ve halka açık ol­mayan varlıkları da unutmamak gere­kiyor. Özellikle listenin ön sıralarında­ki Koç, Sabancı, Şahenk, Ülker, Ecza-cıbaşı, Doğan gibi su anda isin basın­da ikinci, üçüncü kuşağın olduğu ai­leler örnek olarak gösterilebilir.

17

 

 

Bu yıl listeye giren 4 grup var

Öztürk Holding: Yusuf Öztürk ve kardeşleri tarafından kurulan holding, özellikle yurtdışı müteahhitlik faaliyetleriyle büyüdü. Geçen yılki 2.7 milyar dolarlık iş hacmini bu yıl 3.1 milyar dolara taşıyan Öztürk Holding geçen yıl ‘Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi’ listesine girmeyi başardı. Öztürk. kısa bir süre önce Maldivler’de 1,3 milyar dolarlık İbrahim Nasr Havalimanı ile 5 bin konutluk projenin ihalesini kazandı.

YDA Grup: Hüseyin Arstan’ın. 23 yıl önce sıfırdan kurduğu YDA, bugün 1.5 milyar TL cirolu bir gruba dönüştü. İnşaat ve taahhüt işleriyle büyüyen YDA. havalimanı işletmeciliği, sanayi, sağlık, enerji alanlarına da yatırım yaptı. 20 yıllık süreçte yıllık ortalama yüzde 40 civarı büyüyerek bugünkü noktaya gele grup madencilik sektörüne girmek üzere de çalışmalar yürütüyor.

Kolin Grubu: 197/den bu yana müteahhitlik faaliyetleri yürüten Kolin İnşaat grubun lokomotif şirketi. İnşaat dışında enerjiden liman işletmeciliğine, madenden çimentoya kadar geniş bir sahada varlar. İstanbul’da yapımı süren yeni havalimanının ortaklarından olan grup Artvin’de de dünyanın en yüksek barajlarından birini inşa ediyor. Koloğlu Ailesi’nin sahibi olduğu Kolin’in yönetim kurulu başkanlığını Naci Koloğlu yürütüyor.

Gülaylar Grubu: Türkiye’nin en köklü gruplarından biri. Kuruluş yılı 1926. Mehmet Gülay’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı grup kuyumculuk sahasında büyüdü. Son dönemde alışveriş merkezlerine önemli yatırımlar yaptı. ABD/New York’ta da yatırımları var. Ana işi kuyumculuk alanında yüzde 30 büyüyen grup. nakit zengini olarak biliniyor.

 

Dikkat çeken satın almalar

ACIBADEM GRUBU: Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük yatırımcılarından biri olan Mehmet Ali Aydınlar’ın başında bulunduğu Acıbadem, bu yıl içinde 125 milyon Euroluk yatırımla Bulgaristan’ın en büyük özel hastanesini satın aldı.

ESAS HOLDİNG: Şevket Sabancı’nın liderliğindeki Esas Holding 2016 yılında önemli işlemler gerçekleştirdi. Bunların başında da ortağı olduğu Mars Sinemaları’nın 605 milyon Euro bedelle Güney Koreli CJ CGV’ye satışı geliyor. Yine Peyman Kuruyemiş şirketini de 110 milyon dolar bedelle İngiltere merkezli Bridgepoint Capital’e sattı.

FİBA HOLDİNG: 2016 ikinci çeyrekte Fibabanka’ya sermaye artırımı yoluyla Abraaj Grubu’nun yüzde 9.95 oranında ortak olması, bu yılın en flaş ortaklık işlemlerinden biri oldu. Hüsnü Özyeğin’in patronu olduğu Fiba Grubu’na bağlı Fiba Holding de geçen yıl sonbaharda Kumport ve Fiba limanlarındaki yüzde 65 hisseyi HongKong’lu Cosmo Pasifik’e 940.1 milyon dolara satmıştı.

DOĞUŞ HOLDİNG: Temmuz 2015’te Garanti Bankası’ndaki yüzde 24.2 hissesinin yüzde 14.89’unu yaklaşık 2 milyar Euro bedelle bankanın diğer ortağı İspanyol BBVA Grubu’na sattıktan sonra 2015 yılının ardından 2016 yılında da satın almalara devam etti. İspanya’da 250 milyon dolara iki otel aldı.

RÖNESANS GRUBU: Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Rönesans Holding hissedarlık anlaşması imzaladı. IFC, ortaklık sözleşmesi kapsamında Rönesans Holding’e 215 milyon dolar tutarında yatırım yaptı. Ancak bu yatırımın hangi oranda hisseye karşılık geldiği açıklanmadı.

YILDIRIM HOLDİNG: Geçen yıl Portekiz merkezli liman ve destek hizmeti şirketi TERTIR’ı 335 milyon Euro’ya satın aldı. Bu şirketin Avrupa ve Latin Amerika’da limanları bulunuyor. Yıldırım Holding’in 2025 hedefi dünyanın en büyük ilk 10

uluslararası liman işletmecisinden biri olmak. Yıldım Holding bu yıl Gebze Dilovası’ndaki Solventaş şirketini bünyesine kattı. İsveç’te Gavle Limanı’ndaki payını yüzde 20 daha artırarak yüzde 100’e çıkarırken. Baltic Sea Gatevvay Limanı’nın ise tamamını satın aldı.

YILDIZ HOLDİNG: Global ölçekte en çok dikkat çeken grup olan Yıldız Holding yurtiçinde ve yurtdışında şirket satın alıyor veya satmaya devam ediyor. Geçen yıl Ak Gıda’nın yüzde 80 hissesini yaklaşık 800 milyon dolara satması en önemli işlemi oldu. İçecek markaları Cola Turka. Çamlıca Gazoz ve Saka Suyu’nun yüzde 90’ını Japon Dydo Drinks şirketine yaklaşık 110 milyon dolara devretti. Saf GYO’daki yüzde 26,2 payını 125 milyon dolara sattı. Yıldız Holding 2016 yılında da işlemlere devam etti. Mısır’da gıda fabrikasına ortak oldu. Bunun yanında Turgay Ciner’in UCZ Mağazacılık şirketinin hisselerine talip oldu.

 

Küresel servette büyüme yavaşladı

The Boston Consulting Group (BCG) tarafından bu yıl 16’ncısı yayınlanan Küresel Varlık Raporu’na (Global Wealth Report 2016) göre, dünyada bireylerin sahip olduğu toplam finansal varlıklar yani küresel servet 2015 yılında yüzde 5.2 oranında artarak 168 trilyon dolara ulaştı. Rapor, büyüme hızında geçmiş dönemlere göre yaşanan yavaşlamaya dikkat çekerken, varlık yöneticilerinin müşterilerinin değişen profil ve ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi yöntemler oluşturmasının gerekliliğini vurguluyor. BCG Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Yönetici Ortağı Burak Tansan şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Geçen yılların aksine bu yıl varlık büyümesini sağlayan, eski varlıkların performansından çok yeni varlıklar. Tahvil ve hisse senedi piyasaları durağan kaldı ya da düşüş yaşadı. Bu da mevcut varlıkların büyümesini engellerken genel büyüme hızını da yavaşlattı. Japonya hariç Asya Pasifik ülkeleri yine önemli bir artış sergilese de özellikle Kuzey Amerika olmak üzere eski dünya bölgelerinde de büyüme oranı yavaşladı. Piyasaların yeniden ivme kazanması için varlık yöneticilerinin değişen müşteri profili ve ihtiyaçlarına uygun hareket etmesi gerekiyor. Kadınlar ve Y Kuşağı gibi yeni varlık sahiplerini iyi anlamak ve her segmente özel yenilikçi yöntemler geliştirmek gerekiyor. Sıkılaşan düzenlemeler, hızla artan dijital gelişmeler ve değişen müşteri ihtiyaçları üç önemli eğilim. Bu trendler doğrultusunda gelir marjları üzerinde baskı oluşurken, başarılı olmak isteyen varlık yöneticileri iş modellerini değişen koşullara uyumlu hale getirmeye zorlanıyor. Özellikle özel bankalar tüm bölümlerini varlık temelli ve müşteri odaklı bir yapıya uygun hale getirmeli!’

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ