Akıllı Gündem

Borsadaki şirketlerin 2017 1. Çeyrek kar tahminleri

Yatırım Finansman, takip portföyündeki şirketlerin 2017 1. Çeyrek kar tahminlerini açıkladı.

Borsadaki şirketlerin 2017 1. Çeyrek kar tahminleri

Borsada işlem gören banka ve şirketler 2017 1. çeyrek finansal tablolarını açıklamaya başlıyor. Yatırım Finansman, takip listesinde bulunan şirketlerin kar tahminlerini açıkladı. Kurum yayınladığı rapora göre, bankaların net karının yıllık ortalama %41 artmasını bekliyor. Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası’nda yıllık kar artışlarının sırasıyla %94, %54 ve %39 olmasını bekleyen Yatırım Finansman, çeyreksel bazda ise, Halkbank (+189%) ve Yapı Kredi’nin (+54%) kar artışlarının diğer
bankalara göre daha yüksek gerçekleşmesini öngörüyor.

Yatırım Finansman, takip ettiği sanayi şirketlerinin 1Ç17 net karlarında ise yıllık %17 daralma bekliyor. İşte Yatırım Finansman’ın 2017 1. çeyrek için hazırladığı tahminler ve değerlendirmeler.

Yılın ilk çeyreğinde güçlü sonuçlar…
Bankalar konsolide olmayan finansal tablolarını 10 Mayıs’a kadar, sanayi şirketleri ise 2 Mayıs’a
kadar açıklayacak. Konsolide sonuçlar için ise son tarih bankalar için 22 Mayıs, sanayi şirketleri
için ise 10 Mayıs.


Bankalar: Net karın yıllık ortalama %41 artmasını bekliyoruz
Takip listemizdeki bankalar için 1Ç17’de yıllık ve çeyreksel %41 kar artışı bekliyoruz. Vakifbank,
Halkbank ve Garanti’nin yıllık kar artışlarının sırasıyla %94, %54 ve %39 olmasını bekliyoruz.
Çeyreksel bazda ise, Halkbank (+189%) ve Yapı Kredi’nin (+54%) kar artışlarının diğer
bankalara göre daha yüksek gerçekleşmesini öngörüyoruz. Albaraka Türk’te ise devam eden
takipteki krediler artışı nedeni ile, nispeten daha zayıf bir çeyrek görebiliriz.
Bankalar için ortalama 20 baz puan net faiz marjı artışı bekliyoruz. Halkbank ve Vakıfbank’ın
Tüfeye endeksli bono getirilerinin nispeten daha yüksek olması nedeni ile (muhasebe farklılığı
nedeni ile) 1Ç17’de marjı önemli ölçüde destekleyebilir. Diğer yandan, swap kullanımı ve swap
maliyetlerindeki artış nedeni ile, net ticari & kur zararı bir önceki çeyreğe göre daha yüksek
olabilir. Komisyon büyümesinde ise, Halkbank ve Vakıfbank’ın daha güçlü olmasını bekliyoruz.
1Ç17’de yeni takipteki kredi oluşumunun daha sınırlı olduğunu gözlemliyoruz ve karşılık
giderlerinde bir önceki çeyreğe göre Halkbank, Garanti ve Akbank’ın katkılarıyla gerileyebilir.
Ayrıca, mevsimselliğin de katkısıyla, bankalarda takipteki krediler için tahsilat gelirlerinde artış
görebiliriz.

* Rakamlar, Adana Çimento’nun tamamı için yapılan tahminleri göstermektedir.
** Rakamlar, Kardemir’in tamamı için yapılan tahminleri yansıtmaktadır.
*** TAVHL için düzeltilmiş rakamları ifade etmektedir.

Finans Dışı Şirketler: Güçlü operasyonel sonuçlar…Yüksek finansal giderler…
Takip ettiğimiz sanayi şirketlerinin 1Ç17 net karlarında yıllık %17 daralma bekliyoruz. TTKOM,
AKSEN ve MGROS hariç tutulduğunda net karın yıllık %27 artmasını öngörüyoruz. VAFÖK’ün
yıllık %33, satış gelirlerinin ise %28 artmasını bekliyoruz.
ARCLK, ASELS, EKGYO, OTKAR, TAVHL ve TUPRS’nin hem FAVÖK hem de net kar artışı
açısından dikkat çekici bir performans sergilemeleri bekleniyor.

Türkiye’de hafif araç talebi, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %7 geriledi.
Diğer taraftan ihracatta görülen %33’lük artış zayıf yurtiçi talebini fazlasıyla telafi etti. Bu
nedenle yılın ilk çeyreğinde ihracat odaklı şirketler Tofaş ve Ford Otosan’ın iyi sonuçlar
açıklamasını beklerken, Doğuş Otomotiv’in zayıf iç talep ile kur ve faizlerde yaşanan
dalgalanmalar nedeniyle sonuçlarının zayıf geleceğini tahmin ediyoruz.
1Ç17’de makul bir şekilde büyüyen yurtiçi traktör talebi, traktör üreticisi şirketlerin satış hacmi
için destekleyici oldu. Aynı dönemde küresel traktör pazarında sürmekte olan zayıflık yurtiçi
traktör üreticilerinin ihracat hacmini olumsuz etkiledi. Traktör sektöründe faaliyet gösteren
şirketlerin artan birim hammade maliyetlerinin çoğunu fiyatlarına yansıtabildiğini düşünüyoruz.
Ancak, yerli traktör üreticilerinin bilançolarındaki kısa döviz pozisyonları 1Ç17’de net kar
rakamlarını olumsuz etkileyecektir. Sonuç olarak, 1Ç17’de Türk Traktör ve Tümosan’ın net
karlarının düşmesini bekliyoruz.
Satışların dağılımındaki değişim nedeniyle düşen karlılığa rağmen, cirodaki güçlü büyüme
sayesinde 1Ç17’de Aselsan’ın FAVÖK büyümesinin yıllık bazda %20 olmasını bekliyoruz.
Ayrıca, ortalama ürün fiyatlarındaki sağlam artış ve zırhlı araçların satışların dağılımındaki
payının artması neticesinde Otokar’ın FAVÖK büyüme oranının 1Ç17’de %79 olacağını
öngörüyoruz.
Birim enerji ve işçilik maliyetlerindeki hafif düşüşün ve artan Dolar bazlı ürün fiyatlarının
Kordsa’nın FAVÖK büyümesinin yıllık bazda %35 olmasına neden olacağını tahmin ediyoruz.
Hızlı bir şekilde artış gösteren kauçuk fiyatları ve TL’nin Dolara karşı değer kaybetmesi
Brisa’nın 1Ç17’de operasyonel performansını bir miktar olumsuz etkileyecektir.
Aşırı yüksek veri kullanımını takiben Türkiye Telekomünikasyon Sektöründe kullanıcı başına
ortalama gelirlerin 1Ç17’de yukarı yönlü trendini sürdüreceğini düşünüyoruz. Artan mobil
kullanıcı başına ortalama gelirlerdeki artış sayesinde Turkcell’in FAVÖK büyümesinin yıllık
bazda %33 olmasını bekliyoruz. Genişbant ve mobil kullanıcı başına ortalama gelirlerdeki güçlü
büyüme sayesinde Türk Telekom’un FAVÖK büyümesinin yıllık bazda %16 olmasını
bekliyoruz, fakat yüksek net finansal giderlerin sonucunda şirketin gelir tablosunda net zarar
açıklamasını bekliyoruz.
2017 yılının ilk çeyreğinde, kötü hava koşulları nedeniyle Türkiye’de yurtiçi çimento ve klinker
talebi zayıf seyrederken buna ek olarak fiyatlar ilk çeyrekte yatay kaldı. Mevsimsellikten dolayı
zayıflayan talep ve fiyat ortamında yaşanan zayıflık Türkiye’deki çimento üreticilerinin satış
gelirlerinin büyümesini baskılayacaktır. Ancak, TL’nin ilk çeyrekteki değer kaybı
düşünüldüğünde, geniş ihracat ağına sahip olmasıyla Çimsa’nın diğer çimento üreticilerine göre
pozitif ayrışacağını düşünmekteyiz. 1Ç17’de, petrokok fiyatlarında meydana gelen artışlar
şirketlerin operasyonel performansları baskı altında bırakacaktır. 2017 yılının ilk çeyreğinde
petrokok fiyatlarının ton başına $85 seviyesine kadar çıktığını gözlemlemekteyiz (2016’nın aynı
döneminde petrokok fiyatları ton başına $35 seviyelerindeydi). Ağustos 2015’te Ankara’da
devreye giren 1 milyon ton kapasitesiyle ve Erdemir’in üretim tesisi aracılığıyla ek granüle
cüruflu çimento üretimi yapmasıyla Bolu Çimento’nun operasyonel performansı üzerindeki
baskının sınırlı kalmasını beklemekteyiz. Fiyat ortamında yaşanan zayıflık ve maliyet tarafında
artışların meydana gelmiş olması 1Ç17 döneminde çimento üreticilerinin operasyonel
karlılıklarını baskılamaktadır. Bu doğrultuda, Akçansa’nın FAVÖK performansında bir miktar
bozulma görülmesi kaçınılmazdır. Adana ve Mardin’in karlılığının ise güney bölgelerde kapasite
fazlası probleminin etkisiyle ve yine bölgedeki düşük talep ortamıyla baskı altında kalmaya
devam etmesini bekliyoruz.
Artan gıda enflasyonunun gıda perakendecilerinin sepet büyüklüğü artışına olumlu katkıda
bulunacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle Bim’in iyi sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Fakat
zayıf ticaret hacmi toptancıları negatif etkilediği için Bizim Toptan bu çeyrek de zayıf sonuçlar
açıklayabilir. Ayrıca Migros’un karlılığı hem agrasif pazar payı hedeflerinden hem de Kipa
operasyonlarının (1Ç17’de bir aylık da olsa) konsolide edilmeye başlanmasından olumsuz

etkilenebilir.Gıda dışı perakendecilerinde ise Teknosa’nın dönüşüm projesinin tamamlanması ile
iyileşmenin gözlenmeye başladığı bir çeyrek olacağını tahmin ediyoruz.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları arasında, Emlak Konut’da çeyreksel olarak güçlü kar artışı
görebiliriz. Sarphan Finanspark ve Maslak 1453 gibi karlılığı yüksek projelerin 1Ç17
finansallarına yansıması, karı olumlu etkileyecektir. Diğer GYO şirketlerinde ise (ISGYO,
TRGYO, HLGYO), net karda çeyreksel olarak düşüş bekliyoruz. 4Ç16’da kaydedilen yeniden
değerleme farkları, kar açısından yüksek baz oluşturmuştur. Torunlar GYO’nun ise döviz açık
pozisyonunun da etkisi ile, kurdan kaynaklı net zarar açıklamasını bekliyoruz.
Havacılık sektöründe zayıf trafik verilere gelmeye devam etmektedir. Buna ek olarak, km başına
ortalama bilet fiyatlarının düşüş hızının yavaşlamasına rağmen düşmeye devam ettiğini tahmin
ediyoruz. Yine de hem Türk Hava Yolları’nın hem de Pegasus’un son dönemde aldıkları
maliyet düşürücü tedbirler nedeniyle zararların sınırlanacağını tahmin ediyoruz.

Yatırım Finansman

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ