Akıllı Gündem

Borsada yaz aylarında prim yapacak sektörler ve hisseler

Referandum sonrası ‘borsa’ diyenler için prim yapacak hisseler var. Analistler, mevsimsel
gelişmelere paralel olarak inşaat, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerinin önümüzdeki dönemde ön plana çıkabileceğine dikkat çekiyor…

Borsada yaz aylarında prim yapacak sektörler ve hisseler

Siyasi ve ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalara rağmen Borsa İstan­bul’da son altı ayda yüzde 440’lara kadar kazandıran hisseler dikkat çekiyor. Ana­listler söz konusu hisselerin belirli bir ortak özellikleri olmadığını önemli bir bölümünün C ya da D grubu hisseler ol­duğunu hatırlatarak listede az sayıda B grubu hisse bulunduğuna dikkat çekiyor.

Son altı ay sektörel bazda değerlendi­rildiğinde, hükümetin beyaz eşya ve mo­bilyada yapmış olduğu ÖTV indirimi, elektrik ve doğalgaz enerjisini girdi ola­rak kullanan cam, enerji, petrokimya. kimya, petrol gibi şirketlerde yıl içinde bu maliyetlerde yaşanan düşüş, konut kampanyaları ve düşen konut faizleri gi­bi belli başlı gelişmeler şirket hisselerini ön plana çıkarıyor.

Önümüzdeki dönemde ise açıklanan bilançolar ile temettülerin takip edilerek mevsimsel gelişmelere paralel inşaat, beyaz eşya ve mobilya sektörünün ön plana çıkması bekleniyor. Ayrıca ihra­catçı sektörlerden otomotivde de olum­lu bir seyir öngörülüyor. Analistler bu kapsamda 23 hissede yükselme potansiyeli öngörüyor.

 

“İNŞAAT, SAVUNMA”

Hükumetin beyaz eşya ve mobilyada yap­mış olduğu büyük ÖTV indiriminin şirket hisselerini olumlu etkilediği belirten Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Er­kan, özellikle Yataş özelinde hem söz konu­su ÖTV indirimi, hem de yıl içinde uygula­nan hisse geri alım programı çerçevesinde önemli yükselişler görüldüğünü hatırlatıyor.

Elektrik ve doğalgaz enerjisini girdi olarak kullanan cam, enerji. petrokimya, kimya, petrol gibi şirketlerde yıl içinde bu maliyet­lerde yaşanan düşüşün. 2016 yılını olumlu bi­tirmelerini sağladığını dile getiren Erkan, sektörel bazda şu değerlendirmeyi yapıyor:

“GYO, konut, inşaat sektörü ve bağlı sek­törler konut kampanyalarından ve düşen ko­nut faizlerinden olumlu etkilendi. Çin’de ar­tan demir cevheri ve yassı çelik fiyatlarının ise Ereğli hisselerine ciddi yükseliş getirdiği­ni gözlemledik. Ayrıca savunma sektörü de (Aselsan özellikle) SSM projeleri ve sürege­len Suriye Irak gibi jeopolitik açıdan riskli bölgelerle komşu olmamız nedeniyle savun­ma sanayiine aynı önemin verilmeye devam edilecek olması sayesinde ön plana çıktı.”

 

“ÖNCELİK BANKA HİSSELERİ”

Önümüzdeki dönemde, biraz da açıkla­nan bilançoları ve temettüleri takip edece­ğimizi düşünen Erkan, güçlü bir piyasa gö­rüntüsünde ise tercihin yine öncelikle ban­ka hisseleri ve endeks ile korelasyonu yüksek. lokomotif hisseler olacağını söylüyor. Havaların ısınmasının inşaat sektörüne ve bağlı sektörlere olumlu yansımasını özel­likle çimento, cam, GYO gibi sektörlerin ön plana çıkabileceğini belirterek. “KDV ve ÖTV indirimi yılın ilk üç ayında beyaz eşya ve mobilya sektörüne olumlu yansı­mıştı. İndirimin uzatılmasıyla beraber bu sektörlerdeki canlılık devam edecektir. Bu durumda beyaz eşya ve mobilyada satışla­rın yüksek olması ile beraber olumluluğun devamı beklenebilir. İhracatçı sektörlerden otomotivde de olumlu bir seyir öngörüyo­rum” diyor.

 

Kredi Garanti Fonu hangi banka hisselerini öne çıkarıyor

 

 

“GÜBRE, OTOMOTİV, BEYAZ EŞYA”

Bahar aylarında gübre sektöründe pek çok ihale haberleri geldiğinden gübre sek­törünün ön plana çıkabileceğini belirten Integral Menkul Değerler Araştırma Direktö­rü Tuncay Turşucu’da “Yaza doğru satışla­rın daha fazla artması dolasıyla otomotiv sektörü de bahar aylarında izlediğimiz sek­törler arasında yer alıyor. Aynı zamanda bu dönemde ihracatın da­ha yüksek olması nedeniyle de otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde yükselişler bekle­nebilir” diyor.

“Sasa dikkat çekiyor”

Tuncay TURŞUCU / İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü

Sasa Polyester: Sektörü açısından öncü şirket konumunda olan Sasa Polyester, yatırım projelerinin devam etme beklentileri ile güçlenmeyi sürdürüyor. Aynı zamanda şirketin 2016 yılı son çeyrekte yazdığı güçlü kar, 2017 yılında da olumlu beklentiler oluşturdu. Şirket güçlü net kar marjıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Sasa Polyester hisselerinde yüzde 1 yükselme potansiyeli ile 4.60 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Kron Telekom: Şirket 2016 yılı son çeyrekte 12 milyon TL gibi çok büyük bir kar yazdı. Döviz kurlarının bulunduğu seviyelerden olumlu etkilenen şirket için 2017 yılı ilk çeyreğine yönelik aynı kar beklentisinin oluşması hissenin ralli yapmasına neden oldu. Kron Telekom hisselerinde yüzde 2.1 yükselme potansiyeli ile 15 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Alkim Kağıt: Şirket yeni fabrikasının devreye girmesiyle kapasite artışına yönelik olumlu hikayesini sürdürüyor. Son çeyrekte getirdiği 26.4 milyon TL net kar şirkete yönelik 2017 yılında güçlü büyüme beklentileri yaratmış durumda. Alkim Kağıt hisseleri ederinde olduğu için yüzde 1.8 yükselme potansiyeli ile 3.80 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Banvit: Yükselen kar marjlarıyla dikkat çeken şirketler arasında yer edinmeyi başardı. Banvit’te de ana hikaye 2017 yılında güçlü net kar beklentisinin oluşması yönünde. Şirket 2015 yılında 99.6 milyon TL zarar ederken, 2016 yılında 62.4 milyon TL net kar yazdı. Banvit hisselerinde yüzde 1.4 kazandırma potansiyeli ile 9.94 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

“Aselsan istikrarlı ciro yaratacak”

Enver ERKAN / Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı

Aselsan: Şirketin uzun vadeli siparişleri ve 6.2 milyar dolar tutarında bekleyen İşleri 2020 yılına kadarki dönemi kapsıyor. Bu projeler her sene istikrarlı ciro yaratacak. Türkiye askeri harcamalar bakımından dünyada 15’inci sırada. Türkiye’nin savunma alımları stratejisi dışa bağımlılığı azaltmaya ve yerli üretimi desteklemeye yönelik. Yerli tank, hava savunma sistemi, firkateyn, uçak gibi projelerde Aselsan önemli tutarda iş alacaktır. Son dönemde jeopolitik risklerin öne çıkması ve Suriye’deki karışıklıklar, savunma sanayisini ön planda tutmaya devam edecektir. Aselsan hisseleri için yüzde 14 yükseliş potansiyeli ile 19.30 TL hedef fiyat öngörüyor, “endeks üzeri getiri” bekliyoruz.

Şişecam: Düz cam, cam eşyası, cam ambalaj ve soda üretiminde Türkiye’de pazar lideri olduğu gibi Avrupa’da da en büyük üreticiler arasında yer alıyor. Satış gelirinin yarısından fazlası, yurtdışı satışlar ve ihracattan kaynaklanıyor. Şirketin dolar fazla ve euro açık pozisyonu var. Dolayısıyla euro/dolar paritesinde gerileme şirket açısından olumlu. Türkiye’de inşaat ve konut sektörlerinin desteklenmesi, bağlı sektörlerden biri olan cam sektörünü de olumlu yönde etkilemeye devam edecektir. Öte yandan Rusya ekonomisindeki toparlanma çerçevesinde şirketin operasyonel görünümü cazip olmaya devam edecektir. Şişecam hisselerinde “endeks üzeri performans” öngörüsünde bulunuyoruz. Şirket hisselerinde yüzde 19 yükseliş potansiyeli ile 5 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Soda Sanayi: Toplam 75 ülkeye ihracat yapan şirket yurtiçi pazarda da gözle görülür bir paya sahip. Yüksek kapasite kullanım oranı ile çalışması stratejisi nedeniyle önümüzdeki dönemlerde de şirketin ciro kaybına uğrama gibi bir risk taşıdığını düşünmüyoruz. Net FX pozisyonu fazlası ile dövize karşı en korunaklı şirketlerden birisi olduğunu düşünüyoruz. Hisselerinin içinde bulunduğu sektörden de olumlu performans bekliyoruz. Güçlü mali verileri, büyüme beklentileri ve BOTAŞ’ın doğalgaz indirimi şirket hisselerinin iyi performans göstermesini sağladı. Şirket hisselerinde yüzde 15 yükselme potansiyeli ile 7.20 TL hedef fiyat öngörüyor, “endeks üzeri getiri” bekliyoruz.

Migros: Şirketin euro açık pozisyonu var, dolayısıyla TL’nin euro karşısında değer kaybetmesi Mıgros’un kambiyo kur farkı gideri yazmasına neden oldu. Ancak ürün gamını artıran ve maliyet artışlarına optimal derecede fiyat ayarlamaları yapan şirketin satış hacmi artış gösterirken, operasyonel açıdan büyümeye devam ettiğini gördük. Migros’un Kipa’yı satın alması pazardaki pozisyonunu sağlamlaştırdı. Bu satın almayla birlikte yüzde 30-35 konsolide satış büyümesi beklenmekte. Migros yeni yılda 120 ila 150 yeni mağaza açılışı hedefliyor. Bu kapsamda Migros hisselerinde yüzde 13 yükselme potansiyeli ile 25 TL hedef fiyat öngörüyoruz ve “endeks üzeri getiri” bekliyoruz

Aygaz: LPG dağıtımında kullanılan tüplerin yenilenmesi, tesislerin modernizasyonu ve yenilenmesine yönelik yatırımlar yapıyor. Benzin fiyatında artış ve benzinle LPG arasındaki fiyat avantajının LPG lehine artması şirketin satışlarını olumlu ölçüde desteklemekte. Benzin-LPG makası büyük önem arz ediyor. Bu yüzden petrol fiyatlarındaki artışa karşı sektör duyarlılık gösterecektir. LPG pazarında lider olan firmanın bağlı ortaklığı Aygaz Doğalgaz, doğalgaz tarafında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve boru gazı satışı gerçekleştirmekte. Ve satış hacmi arttı. Doğalgaz tarafındaki karlılık, doğalgaz fiyatlarında ki düşmeye bağlı olarak iyi gelişti. Aygaz hisselerinde yüzde 17 yükseliş potansiyeli ile 16.30 TL hedef fiyat öngörüyoruz ve “al” veriyoruz.

İdil Taraklı / Para Dergisi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ