Akıllı Gündem

BİST-100 endeksinde ucuz kalmış 17 hisse

Borsa İstanbul yükseliş trendini korurken analistler iskontolu hisselerin seçilmesi için uygun zaman olduğunu söylüyor ve uyarıyorlar: “Olumlu hikayesi olan, büyüme potansiyeline sahip hisseler takip edilmeli…

BİST-100 endeksinde ucuz kalmış 17 hisse

Ekonomik ve siyasi gelişmelere paralel para piyasalarında ya­şanan dalgalanmalara rağmen içinde bulunduğumuz günlerde Borsa İstanbul’da genel olarak yükseliş trendinin devamı bekle­niyor. Yatırımcılar açısından uzun veya kısa vade için doğru maliyetlenme noktasını belirlemenin çok önemli olduğu ifade eden analistler, genelde en basit şekliyle F/K ve PD/DD oranları üze­rinden iskontolu hisselerin ön plana çıktığına işaret ediyor. Bu kapsamda sektör temsilcileri de ucuz hisse senedinin önemine dikkat çekerek 17 hisse için “al” değerlendirmesini yapıyor.

 

“ÖNEMLİ OLAN DOĞRU YORUMLAMAK”

Hisseyi doğru yerden almak amacıyla piyasanın gerisinde kal­mış, olumlu görünüme rağmen piyasa çarpanları bakımından ge­rek piyasanın, gerekse de sektörün gerisinde kalmış “ucuz” veya “iskontolu” hisse senetlerini bulmanın önemli olduğunu belirten Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan “Genelde en basit şekliyle F/K ve PD/DD oranları üzerinden iskontolu his­seler belirlenmeye çalışılır” diyor.

Her iki rasyonun da şirket hisselerine yatırım açısından önem­li kıstaslar olabileceğini dile getiren Erkan, ancak yine de yatı­rım kararlarının temel ve finansal analiz süzgecinden geçirilmesi gerektiğini söylüyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Bir şirketin piyasa çarpanlarının tarihsel çarpanlarının, içinde bulunduğu piyasanın veya emsal şirketlerin, ilgili sektör ortalama­sının altında kalması iskonto sunduğunu gös­terebilir. Önemli olan bu rakamları çıkarmak değil, doğru olarak yorumlamaktır. Çünkü iskonto sunan her şirket, en az sunduğu iskonto oranı kadar prim yapacak diye bir şey olmaz. Şirketin olumlu hikayesi, yüksek büyüme potansiyeli ve iyi derecede karlılı­ğı fiyatlara yansımamışsa o şirketin hissesi­ne yatırım yapılabilir. Ancak prim yapmayı engelleyici mikro ve makro bazda nedenler olup olmadığı iyi analiz edilmeli. Bunlar şir­ket bazlı sorunlar, piyasa morali ve ekonomi öngörülerinden kaynaklanabilir. Ayrıca istis­nalar olabilir.

F/K oranı düşük bir şirket prim yapmaya­bileceği gibi, yüksek olan bir şirket de prim yapabilir. Şirketin güvenilen bir şirket olup ol­maması da önemlidir. Kısaca söz konusu rasyoların düşük kalmasının iki nedeni olabilir.

Ya şirket olması gerektiği fiyatın daha altında değerlenmiştir, yani hisse fiyatı olması gereken­den daha düşüktür. Bu da temel olumlu hika­yenin ve iyi karlılığın şirketin hisse fiyatına tam olarak yansımadığını gösterir ve önemli bir yatı­rım fırsatı sunar. Ya da şirket hisselerinin prim yapmasını engelleyen faktörler vardır. Karlılığın düşük olması veya işletme sorunlarının olması gibi makro nedenler de olabilir. Dolayısıyla ya­tırım kararı bu süzgeçten ge­çirilirken, doğru yorumlama için mevcut konjonktür mut­laka değerlen­dirilmelidir.” Erkan mevcut koşullarda ise Migros, Garanti Bankası, Akbank, Sabancı Holding, Emlak Konut GYO, Vakıfbank, TSKB, Trakya Cam, Yazıcılar Holding ve İş GYO hisselerinin ucuz kaldığını dü­şünüyor ve alım öneriyor.

 

“RASYO VE ÇARPANLAR YETERLİ DEĞİL”

Şirketlerin finansal rasyolarının içinde bulun­duğu sektör rasyo ortalamasının altında kalması ve yurtiçi ile dışında aynı sektörde bulunan di­ğer şirketlerin finansal çarpan değerlerine göre düşük olmasının; hisse değeri açısından ucuz olarak yorumlanabileceğini hatırlatan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Yurtiçi Piyasalar Müdürü Barış Ürkün’de, özellikle şirket F/K’sı ve PD/DD değerlerine bakılarak şirket pay se­netlerin ucuz ya da pahalı olduğu yorumları yapılabildiğinin altını çiziyor. Ancak Ürkün de sadece bu iki rasyoya bakılarak karar verme­nin doğru olmadığını dile getirerek şu açıkla­mayı yapıyor:

“Yatırım kararı verilmeden önce bu rasyo ve çarpanlarla birlikte şirketlerin beklenti ve geleceğe yönelik planlarının ve yatırımları­nın da değerlendirmeye dahil edilmesi gere­kir. Yatırımcılar açısından şirketin, finansal sonuçlarından elde edilen rasyo ve çarpan­ları yakından takip edilmeli.

Ciro, faaliyet ve net kar rakamları ince­lenmeli. Karşılaştırmalı analiz edilmeli ve bununla bir­likte döviz yükümlülükleri de değerlendirmeye dahil edilmeli. Sa­dece net kara bakarak yorum yapmak yerine FAVÖK sonucuna çeyrek dönemler bazında karşılaştırmalı olarak bakmanın incele­nen şirketin faaliyetlerinden ne kadar kar elde ettiğini göstermesi açısından önemli bir göstergedir.”

Şirket pay senetleri ve sektörlerini F/K ve PD/DD rasyolarına göre incelediğinde BIST-100 endeksine göre bankacılık, bina malzemeleri, holding ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri­nin ön plana çıktığını hatırlatan Ürkün, ancak yine de bu iki de­ğerleme rasyosuna bakıp ucuz ya da pahalı yorumunda bulunma­nın yatırımcılar açısından uygun sonuçlar doğurmayabileccğinin altını çiziyor. Ürkün, mevcut koşullarda ise, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, Alarko GYO, Aygaz, Anel Elektronik, Vestel Elektronik, Trakya Cam, Aksa ve İş GYO hisselerinin sektör ortalamalarına göre çarpanlarının ucuz kaldığını ve teknik olarak alım için uygun yerlerde olduğunu düşünüyor.

 

“Migros, büyümeye devam ediyor”

Enver ERKAN / Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı

Migros: Ürün gamını artıran ve maliyet artışlarına optimal derecede fiyat ayarlamaları yapan şirketin satış hacmi artış gösterirken, operasyonel açıdan büyümeye devam ettiğini gördük. Migros hisseleri için “al” önerisinde bulunuyor, yüzde 28 yükseliş potansiyel ile 34 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Garanti Bankası: Bankanın karlılığında ve aktif kalitesindeki sürdürülebilirlik ile güçlü sermaye yapısı beklentilerimizin olumlu olmasını sağlıyor. 7.53 F/K ve 1.10 PD/DD oranları ile BIST-100 içerisinde iskontolu olarak değerlendirilebilir. Uzun vadede “al” önerisiyle yüzde 13 yükseliş potansiyeli ve 11.20 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Akbank: Banka, düşük takipteki krediler ve yüksek karşılık oranı avantajı ile beraber aktif kalitesi bakımından ön plana çıkabilir. Akbank hisselerinin değerleme bakımından cazip ve potansiyel risklere karşı korunaklı olduğunu düşünüyoruz. 7.51 F/K ve 1.07 PD/DD oranı ile iskontolu. Yüzde 13 yükselme potansiyeli ile hedef fiyatımızı 10.80 TL olarak belirliyor ve “al” önerisinde bulunuyoruz.

Sabancı Holding; Holding hisseleri için “al” önerisinde bulunuyoruz. Yüzde 24 yükseliş potansiyel ile 12.70 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Emlak Konut GYO: Şirketin projeleri göz önünde bulundurulduğunda 2017 yılı için satış gelirlerinde 2016’ya göre artışın devamını bekleyebiliriz. F/K oranı 5.82 ve PD/DD oranı RS^EMLAK 0.90 olan şirketin fiyatlamasının da son dönemde KON UT piyasanın altında kaldığını düşünüyoruz. Bu nedenle uzun vadede potansiyel vadettiğine inanıyoruz. Şirket hisseleri için “al” önerisinde bulunuyoruz. Yüzde 24 yükseliş potansiyeli ile 3.30 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Vakıfbank: Banka açısından pozitif noktalar güçlü. Bu kapsamda takipteki kredi tahsilat geliri ve ilk yarıda beklenti altında kalan karşılık giderleri dikkat çekiyor. 4.23 F/K oranı ve 0.73 PD/DD oranı ile çok ucuz kalmış olan banka hisseleri için “piyasa üzeri getiri” bekliyoruz. Yüzde 27 yükselme potansiyel ile 7.90 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

TSKB: Sermaye yeterlilik oranı açısından sektörüne göre daha olumlu durumda. Bununla birlikte hissedarlarına düzenli olarak temettü ve bedelsiz hisse senedi vermesi önemli. Bankanın aktif kalitesi de yüksek. 5.73 F/K oranı ve 1.05 PD/ DD oranı itibariyle hem bankacılık endeksi içinde, hem de BIST-100 içinde iskonto sunuyor. Banka hisselerinde yüzde 23 yükseliş potansiyeli ile 1.70 TL hedef fiyat öngörüyor ve “al” önerisinde bulunuyoruz.

Trakya Cam: Şirketin finansal performansında güçlenme görülmekle birlikte, ihracatının yüzde 50’sini oluşturan Avrupa Bölgesindeki parasal genişlemenin ekonomiye katkıları finansallara olumlu etki yapabilir. Doğalgaz fiyatlarının indirilmiş olmasından da maliyet avantajı elde etmekte. Öte yandan, Batı Avrupa ve Rusya’da artan düz cam fiyatları şirket için bir avantaj olarak görülebilir. Trakya Cam hisselerinde “endeks üzeri getiri” yüzde 26 yükseliş potansiyeli ve 5.10 TL hedef fiyat beklentimizle öngörüyoruz.

Yazıcılar Holding: Özellikle meşrubat segmentinde yurtdışı operasyon ve satışlarını genişletiyor. YAZICILAR Şirketin 2.7 milyar TL olan döviz açık pozisyonu ağırlıklı olarak euro cinsinden. 74 milyon TL’de kur farkı gideri yazması beklenmekte. Yazıcılar Holding hisseleri için “al” önerisinde bulunuyoruz. Yüzde 27 yükseliş potansiyeli ile 27.20 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

İş GYO: Şirketin kira geliri elde edilen taşınmazlarının yaklaşık yüzde 72’si ofis sektöründe olup, ofis yatırımlarının da yaklaşık yüzde 80’i kira gelirine sahip. Sektörün geneli piyasaya göre iskontolu olmakla birlikte, iş GYO da 3.32 F/K ve 0.39 PD/DD ile de son derece iskontolu bir görünüm sergilemekte. İş GYO hisseleri için “al” önerisiyle yüzde 28 yükseliş potansiyeli ve 1.70 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

 

“Aygaz, öncü konumda“

Barış ÜRKÜN / Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Yurtiçi Piyasalar Müdürü

Aygaz: Yurtiçinde sanayi şirketleri arasında önemli bir yere sahip. Aynı zamanda sektörde öncü konumunun yanı sıra geniş bayi ağı ve düzenli temettü ödemesi ile dikkat çekiyor. Şirket hisselerinde 12 aylık dönemde yüzde 10 yükseliş potansiyeli ile 17.20 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Vestel Elektronik: Şirket sektördeki konumu, geniş ürün yelpazesi, yapılan yatırımlar ve gelecek vaat eden yönü ile ön plana çıkıyor. Şirket hisselerinde 12 aylık dönemde yüzde 9.40 yükseliş potansiyeli ile 15 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Anel Elektronik: Şirketin devam eden yurtiçi ve yurtdışı projeleri ve güçlü finansalları dikkat çekiyor. Şirket hisselerinde 12 aylık dönemde yüzde 13 yükseliş potansiyeli ile 3.80 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

 

Bu hafta dışarıda bu gelişmeleri izleyeceğiz

■    ABD’de vergi reformu, Trump’ın mali politikaları uygulamaya sokması

■    Yeni Fed Başkanı’nın Yellen mı, Povvell mı, Taylor mı, Warsh mı olacağı

■    Bu faktörler ışığında ABD Hazine’sinin iki ve 10 yıllık tahvil faizleri, dolar/TL ve ABD faiz korelasyonu

■    Fed opsiyon fiyatlaması

■    Kuzey Kore krizinin yeni bir boyut kazanıp kazanmaması

■    Fed dışındaki Merkez Bankalarından ECB ve BOE’nin parasal sıkılaşma konusundaki adımları

■    Küresel borsalardaki fiyatların şişmesi, balon riski.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ