Akıllı Gündem

Akbank ‘sürdürülebilirlik’ ile değer yaratmayı hedefliyor

Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Cenk Göksan, “Sürdürülebilirlik kapsamında fark yaratacak projeler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz” diyor. Göksan, hedeflerinin sürdürülebilir rekabet güçlerini artırmak, olduğunu belirtiyor.

Akbank ‘sürdürülebilirlik’ ile değer yaratmayı hedefliyor

Sürdürülebilirlik finans kuramları için de hayati önem taşıyor. Türkiye’de bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan ilk bankalardan olan Akbank kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyor. Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Cenk Göksan, “Sürdürülebilirlik kapsamında fark yaratacak projeler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz” diyor. Göksan, hedeflerinin sürdürülebilir rekabet güçlerini artırmak, olduğunu belirtiyor.

Akbank, Türkiye’de mevduat banka­ları arasında çevresel, sosyal ve ekono­mik performansının değerlendirildiği sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan ilk banka oldu.

Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdü­rülebilirlik Bölüm Başkanı Cenk Göksan, sürdürülebilirliğin Akbank’ın temel değerleri arasında yer aldığını belirtiyor. Göksan, “Sürdürülebilirlik kapsamında ülkemiz için fark yaratacak projeler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Ku­rumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımız­la sürdürülebilir değer yaratmaya odak­lanıyoruz” diyor. Göksan, sürdürülebilirlik stratejilerini ise toplumun yaşam kalitesini koruyarak ekonomik büyüme­yi sağlayabilmek ve refah seviyesini sür­dürülebilir bir şekilde yükseltebilmek’ olarak özetliyor. Vizyonlarını ve misyon­larını sürdürülebilirlik stratejilerine göre belirlediklerini söyleyen Göksan, “Bizim için önemli olan sürdürülebilir rekabet gücümüzü artırmak, iş süreçle­rini buna uygun olarak geliştirmek ve uygulamak” diyor.

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

“Geleceğe yatırım yapıyoruz”

“YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ”

Ürün ve hizmetlerimiz, operasyonlarımız, insan kaynakları politikalarımız, iş süreçlerimiz, gerçekleştirdiğimiz ve desteklediğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile paydaşlarımızın ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırıyoruz ve bunları kalıcı kılan çalışmalara öncülük ediyoruz. Kendi alanlarında ilk olan projelerimizle Türkiye’nin ortak geleceğine yatırımımızı sürdürüyoruz.

TEDARİKÇİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Bankamız tarafından satın alınan ürün ve hizmetleri temin eden tedarikçilerin çeşitli çevresel ve sosyal standartları göz önünde bulundurmalarını sağlamak amacıyla, “Tedarikçi Yönetimi” politikalarımızı yeniledik. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ışığında konular etik ilkelerimize ve satın alma yönetmeliğine eklendi.

[/colored_box]

Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdü­rülebilirlik Bölüm Başkanı Cenk Gök­san ile sürdürülebilirlik stratejilerini ve bu konuda yaptıkları çalışmaları ko­nuştuk:

Sürdürülebilirlik vizyonunuzu nasıl tanımlıyorsunuz ?

Akbank için sürdürülebilirliği çevre­yi ve toplumun yaşam kalitesini koruya­rak ekonomik büyümeyi sağlayabilmek ve refah seviyesini sürdürülebilir bir şe­kilde yükseltebilmek olarak tanımlaya­biliriz.

Sürdürülebilirlik sizin için neden önemli?

Sürdürülebilirlik bankamızın temel değerleri arasında yer alıyor. Akbank’ın ve Akbanklılar’ın gücünü Türkiye’nin geleceğine yönelik projelerde kullanmak bize mutluluk ve gurur veriyor.

Bu konudaki politikanız nedir?

Sürdürülebilirlik kapsamında ülke­miz için fark yaratacak projeler gerçek­leştirmeye gayret ediyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla sür­dürülebilir değer yaratmaya odaklanı­yoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda temel hedefiniz nedir?

Biz varoluş biçimimizde sürdürüle­bilir olmaya inanıyoruz ve vizyonumu­zu ve misyonumuzu buna göre belirli­yoruz. Bizim için önemli olan sürdürü­lebilir rekabet gücümüzü artırmak ve iş süreçlerini buna uygun olarak geliştir­mek ve uygulamak.

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

“Sürdürülebilirliği içselleştiriyoruz ”

ÇALIŞANLARA EĞİTİM

İçeriğinde sürdürebilirliğe yer verdiğimiz, uzun soluktu bir eğitim kampanyası ile çalışanlarımızın sürdürebilirliği içselleştirmesine ve iş süreçlerine entegre etmesini sağlıyoruz.

HER SEVİYEDE KATILIM ÖNEMLİ

Şube müdürlerimizden güvenlik görevlilerimize kadar her seviyedeki çalışanımızın bu eğitimlere katılması sürdürülebilirliğin tüm çalışanlarımızın katkısıyla sağlanabileceğine olan inancımızdan kaynaklanıyor.

[/colored_box]

Rekabet gücünüzü sürdürülebilir kılmak için ne yapıyorsunuz? Hangi konulara öncelik veriyorsunuz?

Stratejilerimizi belirlerken gelecekteki Akbank’ı hayal ederek ilerliyoruz ve buna göre planlama yapıyoruz. Bu ko­nuda yalnızca ülkemizde gelişen inisi­yatifleri değil, özellikle Birleşmiş Millet­ler çerçevesinde yürütülen ve küresel düzeyde kabul gören aksiyon planları­nı da yakından izleyerek, sürdürülebi­lirlik planlarımızın oluşturulması konu­sunda bunlardan yararlanıyoruz.

Bankada sürdürülebilirlik stratejisi ne zaman başlatıldı? Neden buna gerek görüldü?

Türkiye’de mevduat bankaları ara­sında çevresel, sosyal ve ekonomik per­formansının değerlendirildiği, “Sür­dürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan ilk banka olarak, sürdürülebilirlik stra­tejimizi, ‘toplumun yaşam kalitesini koruyarak ekonomik büyümeyi sağlaya­bilmek ve refah seviyesini sürdürülebi­lir bir şekilde yükseltebilmek’ olarak ta­nımlıyoruz. Yatırımcılarımızın, çalışan­larımızın, müşterilerimizin ve tüm pay­daşlarımızın güvenini kalıcı kılabilmenin yolunun sorumlu ve şeffaf bankacı­lık anlayışından geçtiğine inanıyoruz. Aslında kuruluşundan bu güne banka­mızın DNA’sında yer alan “sürdürüle­bilir olmayı” biz 2009’da sadece formalize ettik.

2009’da sürdürülebilir olmayı formalize ettikten sonra nasıl bir yol izlediniz ? Neler yaptınız ?

Yönetim kurulumuz altında o gün­kü adıyla kurumsal sosyal sorumluluk komitesi olan sürdürülebilirlik komite­mizi kurduk. Bu komite daha sonra mevzuata paralel olarak kurumsal yöne­tim komitesine dönüştü.

Sonuç ne oldu ? Hedeflerinizi gerçekleştirdiniz mi?

Sürdürülebilirlik stratejimizi, finansal hedeflerimize ek olarak ekonomik, sosyal ve etik sorumluluklarımızla güç­lendiren bankamız, kültür&sanat, çev­re, girişimcilik ve eğitim alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de toplum gelişimine önemli katkılar sağladı. Gerçekleştirdiğimiz çalışma­larda Akbanklıların gönüllü olarak gö­rev alması teşvik edilerek, paylaşılan de­neyim ve verilen emekle daha çok insa­nın hayatına, daha kalıcı katkılarda bulunulması hedeflendi.

Ayçe Tarcan Aksakal / Capital

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ