Akıllı Gündem

2016 bilançoları hangi bankaları öne çıkarıyor

Bankalar 2016 bilançolarını açıklamaya başladı. Bankalar 2016’da aktif büyüklük, kredi ve mevduatta önemli büyüme oranlan yakalarken, en büyük artış kârlılıkta görüldü. İşte bilançosunu açıklamış sekiz banka­nın finansal sonuçları ve yılın geri kalanı için beklentileri…

2016 bilançoları hangi bankaları öne çıkarıyor

İç ve dış faktörler nedeniyle dalgalı hareket eden piyasalarda kısa vade­de bozulma öngörülmüyor. Bu sü­reçte borsa şirketlerinden gelmeye başlayan 2016 yılı bilançoları ve özel­likle borsayı sürükleyen banka bi­lançoları, dikkatle takip ediliyor. Biz de açıklanan banka bilançolarının analizini yaptık ve yılın geri kalanın­daki beklentileri derledik. Halka açık bilançosunu açıklamış sekiz banka­nın aktifler, krediler, mevduat ve net kâr rasyolarındaki görünümlerine tablo olarak yer verdik. Diğer tablomuzda da 2014, 2015 ve 2016’da bankaların şube ve çalışan sayısında meydana gelen değişimi in­celedik. Burada bir gerileme yaşandı­ğı görülüyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) verilerine göre, bankala­rın 2014’te 11 bin 223 olan şube sayı­ları, 2015 te 11 bin 193 e, 2016 da 10 bin 781’e geriledi. Sektördeki toplam çalışan sayısı 2014’te 200 bin 886 dan 2015’te 201 bin 204 e yükselse de 2016’da düşen şube sayılarıyla paralel olarak 196 bin 699 kişiye geriledi.

HANGİ BANKALAR İLK SIRADA?

2015’e kıyasla aktiflerde en fazla Halkbank’ın büyüdüğü, onu QNB Finansbank’ın ve TSKB’nin takip ettiği görülüyor. Aktif kârlılıkta ise Garanti, Akbank ve İş Bankası iyi performans sergiledi. Özkaynak kârlılığında yüzde 14,9 ile Akbank önde. Kredi büyümesindeki sıralama TSKB, Halkbank ve Garanti Bankası şeklinde oluyor. Halkbank, Yapı Kredi ve İş Bankası (C)’nın ise mevduat­ta en çok büyüyen bankalar. Bu üç banka, 2016 itibarıyla 2015’e oranla yüzde 15,31’in üzerinde kredi büyü­mesi gerçekleştirdi. Net kârlılıkta QNB Finansbank yüksek değişim rakamıyla öne çıkı­yor. 2015’e göre yüzde 70.51 artışla 1.2 milyar TL net kâra ulaşan bankayı. Ya­pı Kredi ve İş Bankası (C) izliyor. Bu noktada en çok kâr elde edenler ara­sında ilk üç sırada yer alan Garanti, İş Bankası (C) ve Akbank’ın 1,5 milyar TL’nin üzerinde net kâra ulaştığını be­lirtelim. Bu bankalar diğer üç rasyoda da başarılı sonuçlara sahip. Gedik Yatırım’ın bankacılık ana­listi Erol Gürcan, 2016’yı banka kâr­larında olumlu yıl olarak değerlendiriyor. Bunu, 2016’daki ekonomik ön­lemlere, 2011’den itibaren sektörü kâr­lılıkta zorlayan makro ihtiyati tedbirle­rin bir miktar gevşetilmesine, Visa gelirleri gibi tek seferlik etkilere bağlı­yor. Sermaye yeterlilik oranının 2016 yıl sonunda yüzde 15.57 ile yüzde 12 lik yasal sınırın üzerinde kaldığını vurgulayan Gürcan, aşağı yönlü risk­ler olsa da en kötünün geride kaldığı­nı düşünüyor.

ACELECİ OLMAYIN

Bankacılık Endeksi’nde özellikle 2017 yılı kışından bu yana yükseliş ol­duğu gözden kaçmıyor. 2017 ye 128.986 dan başlayan endeks, 9 Şubat’ta 152.255 tan ka­pandı ve 22 Ocak 2015’teki 176.355’ten sonraki en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişle birçok banka hissesinin yıl­lık hedef fiyatlarına yaklaştığına dik­kat çeken Erol Gürcan, bankacılık his­selerinde potansiyel görse de yatırım­cıları uyarmayı da ihmal etmiyor. Alımda seçici olunmalı, aceleci davranılmamalı diyen analist. Akbank, İş Bankası C ve TSKB’yi beğeniyor. BIST-100 Endeksi’nin son iki bu­çuk aydaki yüzde 25’e yakın rallisinin banka hisseleri ön­cülüğünde okluğu­nu vurgulayan Integral Menkul De­ğerler Araştırma Di­rektörü Tuncay Turşucu, endekste yorulma gözlendiği kanaatinde. En­deksteki olası geri çekilmelerin yine banka hisseleri öncülüğünde olabi­leceğini öngören Turşucu, mevcut seviyeleri alım için önermiyor. An­cak 2017’de, piyasalarda güven un­surunun oturması halinde bankalar için risk beklemiyor.

FİTCH NASIL ETKİLER?

Bankacılık sektörü açısından en önemli gelişmelerin başında ise Fitch’in 27 Ocak ta Türkiye’nin kredi notunu indirmesi geliyor. Not indiri­mi. bankaların özellikle sendikasyon kredi maliyetleri ve sermaye yeterli­lik oranlan açısından risk taşıyor. Yatırım Finansman’ın kıdemli bankacı­lık analisti Gökay Böbek, Fitch’in not indiriminin ilk etkisini yabancı para Tonlama maliyetlerinde artış olarak görmeyi bekliyor. Moody’s in 2016 Eylül deki not indiriminden sonra, sendikasyon kredisi alan bankaların maliyetlerinin 25 baz puan arttığım hatırlatan Böbek, “Dolar bazındaki döviz mevduat maliyetleri de 40 baz puandan fazla yükseldi. Sendikasyon kredi maliyetleri 15 baz puan daha artabilir” diyor. Şeker Yatırım’ın kıdemli bankacı­lık analisti Övünç Gürsoy, not indiriminin bankaların sermaye yeterlilik oranlarında negatif etkisi olacağını ön­görüyor. Bu etkiyi ortalama 1,2 puan olarak hesaplıyor. Gürsoy, Vakıfbank, TSKB, Garanti ve iş Bankası için al’ önerisi veriyor.

YÜKSELEN FAİZLER

Kurdaki yükselişler sonrası bir di­zi önlem alan TCMB, 24 Ocak’taki top­lantısında gecelik faiz koridorunun üst bandını 0,75 puan artırarak yüzde 9.25’e yükseltti. Bu noktada yurtiçinde yükselen faizlerin ve FED’in olası faiz artışlarının bankalara etkisi merak edi­liyor. ALB Forex Araştırma Yönetmeni Onur Altın, ABD faizlerinin yükselme­sinin küresel borç­lanma maliyetlerini gösteren libor faizine yansıyarak, yurtiçin­de bankaların sendikasyon kredileri çerçevesinde borç­lanma maliyetlerini arttıracağını belir­tiyor. “Küresel faiz hadlerindeki yük­selişin gelişmekte olan ülkelerden pa­ra çıkışlarına neden olmasıyla yurtiçinde faizler yükselebilir” diyen Altın, bunun konut, araç ve tüketici kredi fa­izlerini yukarı yönlü çekmesiyle tüke­tici talebini azaltarak kârı düşürebile­ceği uyarısında bulunuyor. Onur Al­tın, sektörün dış finansman ihtiyacı bulmakta zorlanmasını ve büyüme­deki daralmayı riskler olarak sıralıyor. Referanduma kadar siyasi belirsizlik­lerin ön planda olması nedeniyle ser­maye yatırımlarında düşüş, kredi tale­binde ve kârlılıkta azalış bekliyor. Yüksek enflasyon da faizlerin yük­selmesinde etkili bir unsur. ALB Forex’in araştırma uzmanı Vahap Taştan, yüksek enflasyonun mevduat faizini yükselterek bankaların maliyetlerini artırabilece­ğini ve kredi faizlerinde­ki yükselişle kredi geniş­leme hızını düşürebile­ceğini söylüyor. İlk yarı­yılda politik gelişmelerin ön planda olacağı öngörüsüyle ilk iki çeyrekte daha yavaş, ikinci yanda da­ha hızlı büyüme tahmin ediyor. Taş­tan, kârlılıkta Akbank ve Garanti’yi, kârlılık ve F/K acısından Yapı Kredi’yi beğeniyor.

ARACI KURULUŞLARIN BANKA ANALİZLERİ:

Ak Yatırım/Halkbank: 2016 son çeyrekte yüzde 40 azalışla 363 milyon TL net kâr elde etti. 2017de, gerileyen sermaye yeterlilik oranlarını rahat düzeyde tutabilir. Kâr beklentimizi 2017 için yüzde 15 artışla 3,5 milyar TL’ye, 2018 için yüzde 7 artışla 3,9 milyar TL’ye yükseltiyoruz. İş Yatırım/Yapı Kredi Bankası: 2016 son çeyrekte, önceki döneme göre yüzde 30 düşüşle 570 milyon TL net kâr açıkladı. Çekirdek sermaye oranı ve sermaye yeterlilik rasyosu yılsonunda yüzde 10,6 ve yüzde 14,2 ile 2015’ten iyi geldi. İyileşen içsel sermaye üretimi, bu oranları destekleyebilir.

Şeker Yatırım/Garanti Bankası: 2016 dördüncü çeyrekte 1 milyar 160 milyon TL solo net kâr açıkladı. Bu rakam çeyreksel yüzde 13 düşüşe, 2015 aynı çeyreğe göre yüzde 24 artışa işaret ediyor. Aktif kalitesi, takipteki kredi satışıyla iyileşen bankanın 300 milyon TL serbest karşılığı risklere karşı güven veriyor.

Turklsh Yatırım/İş Bankası (C): 2016 son çeyrekteki solo net kârı 1 milyar 370 milyon TL oldu. Kredi mevduat makasındaki güçlenme, çeyrek bazlı yüzde 47 artan net faiz geliri, yüzde 12,5 artan komisyon gelirleri ve 113 milyon TL net ticari kâr dikkat çekti. 2017yi 5 milyar 110 milyon TL kârla kapatacağını öngörüyoruz.

Yatırım Finansman/Akbank: 2016 son çeyrekte 1 milyar 85 milyon TL solo net kâr elde etti. Net kâr çeyreksel yüzde 2 daralırken, yıllık yüzde 19 arttı. Çeyreksel öz kaynak kârlılığı 70 baz puan gerileyerek yüzde 14,3’e düştü. Başarılı maliyet yönetimi, güçlü ticari ve kur kârı, kârlılığı destekledi. “Bankalarda pozitif seyir devam edecek”

KÂRLAR İYİLEŞTİ: 2016 son çeyrekte banka kârları önceki çeyreğe göre hafif daralsa da 2015’in son çeyreğine göre iyileşti. Sektör kârlılığı 2015’e kıyasla yüzde 44 artarken, öz sermaye kârlılığı yüzde 113ten yüzde 14,3’e yükseldi. Artış, kredi-mevduat maliyet farkından kaynaklandı.

MARJLAR DARALABİLİR: Yükselen faizler marjları negatif etkileyerek daraltabilir. Mevduatların vadesi yaklaşık 45 gün olduğundan faizlerdeki artış, mevduat maliyetlerine kısa sürede yansıyabilir. Kredilerde vade dokuz aya yakın olduğu için kredi portföylerinin yeniden fiyatlaması gecikmeli olacak.

FITCH’İN ETKİSİ SINIRLI: Fitch’in not indirimi sermaye oranlarını 100-120 baz puan negatif etkileyecek. Fakat BDDK, bankaların alternatif derecelendirme kuruluşlarını kullanmasına izin verdiğinden, bu etki sınırlı kalabilir. Bu da banka yönetimlerinin kararına bağlı olacak.

KREDİLER TOPARLANACAK: 2017 ilk çeyrekte kredi büyümesi toparlanabilir. Ancak özellikle net kâr marjında baskı olabilir. Bankaların kârlılıkta iyi performans göstermelerini ve banka hisselerindeki pozitif seyrin gelişmekte olan ülke hisselerine paralel önünüzdeki aylarda da devamını bekliyoruz. Ceren Oral/Ekonomist

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ